Δευτέρα, 16 Οκτωβρίου 2017

Πρόσκληση σε επιμορφωτικό σεμινάριο των θεολόγων καθηγητών της ΔΔΕ Πέλλας με θέμα: «Διδασκαλία με το νέο ΠΣ στα Θρησκευτικά Γυμνασίου και Λυκείου: σχεδιασμός διδακτικού διώρου και τεχνικές διδασκαλίας» (19 Οκτωβρίου 2017)ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                           
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πληροφορίες: Πολύβιος Στράντζαλης
Ταχ. Δ/νση:  Χάλκης 8,     10ο Χιλ.
                   Θεσσαλονίκης - Μουδανιών
Ταχ. Κωδ. :  57001
Ταχ. Θυρ. :  Δ. 5019
Τηλέφωνο : 2310/365346
Κιν: 6977546481
FAX          : 2310/286715
E-MAIL     : grss@kmaked.pde.sch.gr

    
               Θεσσαλονίκη: 16 – 10 - 2017
                Αριθμ. Πρωτ.:  1157


Προς
τους εκπαιδευτικούς κλ. ΠΕ01
της ΔΔΕ Πέλλας


(Δια μέσου της ΔΔΕ Πέλλας)Κοιν.:  Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

ΘΕΜΑ :  «Πρόσκληση σε επιμορφωτικό σεμινάριο εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ01»

ΣΧΕΤ: Το υπ’ αριθμ.  23800/16-10-2017 έγγραφο έγκρισης της

             Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

 

σας  προσκαλώ στο επιμορφωτικό σεμινάριο των Θεολόγων καθηγητών της ΔΔΕ Πέλλας, που θα πραγματοποιηθεί στις 19 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 12:00-14:00 στο 1ο ΓΕΛ Γιαννιτσών με θέμα:


«Διδασκαλία με το νέο ΠΣ στα Θρησκευτικά Γυμνασίου και Λυκείου: σχεδιασμός διδακτικού διώρου και τεχνικές διδασκαλίας»

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολείων να ενημερώσουν ενυπόγραφα τους εκπαιδευτικούς ΠΕ01 και  να τροποποιήσουν τα ωρολόγια προγράμματα, έτσι ώστε να μην υπάρξει απώλεια διδακτικών ωρών. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών είναι προαιρετική και η μετακίνησή τους θα γίνει χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.

                                                                          Ο Σχολικός Σύμβουλος Θεολόγων

                                                


                                                                                Δρ. Πολύβιος  Στράντζαλης

Τετάρτη, 11 Οκτωβρίου 2017

Πρόσκληση σε επιμορφωτικό σεμινάριο των θεολόγων καθηγητών της ΔΔΕ Χίου με θέμα: «Διδασκαλία με το νέο ΠΣ στα Θρησκευτικά Γυμνασίου και Λυκείου: βιωματική και διερευνητική μάθηση» (24 Οκτωβρίου 2017)ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                           
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πληροφορίες: Πολύβιος Στράντζαλης
Ταχ. Δ/νση:  Χάλκης 8,     10ο Χιλ.
                   Θεσσαλονίκης - Μουδανιών
Ταχ. Κωδ. :  57001
Ταχ. Θυρ. :  Δ. 5019
Τηλέφωνο : 2310/365346
Κινητό :  6977546481
FAX          : 2310/286715
E-MAIL     : grss@kmaked.pde.sch.gr

    
              Θεσσαλονίκη: 11 – 10 - 2017
              Αριθμ. Πρωτ.:  1137

Προς
τους εκπαιδευτικούς κλ. ΠΕ01
της ΔΔΕ Χίου

(Δια μέσου της ΔΔΕ Χίου)

Κοιν.:
α) Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου

β) Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Kεντρικής Μακεδονίας

ΘΕΜΑ :  «Πρόσκληση σε επιμορφωτικό σεμινάριο εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ01»

ΣΧΕΤ: Το υπ’ αριθμ. 4674/28-09-2017 έγγραφο έγκρισης της

             Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

 

σας  προσκαλώ στο επιμορφωτικό σεμινάριο των Θεολόγων καθηγητών της ΔΔΕ Λέσβου, που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τρίτη  και ώρα 12:00-14:00 στο 1ο Γυμνάσιο Χίου με θέμα:

 

«Διδασκαλία με το νέο ΠΣ στα Θρησκευτικά Γυμνασίου και Λυκείου: βιωματική και διερευνητική μάθηση»

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολείων να ενημερώσουν ενυπόγραφα τους εκπαιδευτικούς ΠΕ01 και  να τροποποιήσουν τα ωρολόγια προγράμματα, έτσι ώστε να μην υπάρξει απώλεια διδακτικών ωρών. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών είναι προαιρετική και η μετακίνησή τους θα γίνει χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.

                                                                          Ο Σχολικός Σύμβουλος Θεολόγων

                                                                                                                                Δρ. Πολύβιος  Στράντζαλης

Πρόσκληση σε επιμορφωτικό σεμινάριο των θεολόγων καθηγητών της ΔΔΕ Λέσβου με θέμα: «Διδασκαλία με το νέο ΠΣ στα Θρησκευτικά Γυμνασίου και Λυκείου: βιωματική και διερευνητική μάθηση» (23 Οκτωβρίου 2017)ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                           
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πληροφορίες: Πολύβιος Στράντζαλης
Ταχ. Δ/νση:  Χάλκης 8,     10ο Χιλ.
                   Θεσσαλονίκης - Μουδανιών
Ταχ. Κωδ. :  57001
Ταχ. Θυρ. :  Δ. 5019
Τηλέφωνο : 2310/365346
Κινητό :  6977546481
FAX          : 2310/286715
E-MAIL     : grss@kmaked.pde.sch.gr

    
           Θεσσαλονίκη: 11 – 10 - 2017
            Αριθμ. Πρωτ.:  1136

Προς
τους εκπαιδευτικούς κλ. ΠΕ01
της ΔΔΕ Λέσβου

(Δια μέσου της ΔΔΕ Λέσβου)

Κοιν.:
α) Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου

β) Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Kεντρικής Μακεδονίας

ΘΕΜΑ :  «Πρόσκληση σε επιμορφωτικό σεμινάριο εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ01»

ΣΧΕΤ: Το υπ’ αριθμ. 4673/28-09-2017 έγγραφο έγκρισης της

             Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

 

σας  προσκαλώ στο επιμορφωτικό σεμινάριο των Θεολόγων καθηγητών της ΔΔΕ Λέσβου, που θα πραγματοποιηθεί στις 23 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 12:00-14:00 στο ΠΕΚ Μυτιλήνης με θέμα:

 

«Διδασκαλία με το νέο ΠΣ στα Θρησκευτικά Γυμνασίου και Λυκείου: βιωματική και διερευνητική μάθηση»

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολείων να ενημερώσουν ενυπόγραφα τους εκπαιδευτικούς ΠΕ01 και  να τροποποιήσουν τα ωρολόγια προγράμματα, έτσι ώστε να μην υπάρξει απώλεια διδακτικών ωρών. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών είναι προαιρετική και η μετακίνησή τους θα γίνει χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.

                                                                          Ο Σχολικός Σύμβουλος Θεολόγων

                                                                                                                                Δρ. Πολύβιος  Στράντζαλης

«Οδηγίες για τη διδασκαλία των Θρησκευτικών στο Γυμνάσιο και τα Ημερήσια και Εσπερινά Λύκεια για το σχολικό έτος 2017-2018»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ  ΚΑΙ  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ        Α/ΘΜΙΑΣ &  Β/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ               ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ
Πολύβιος Στράντζαλης

Ταχ. Δ/νση:  Χάλκης 8, 10ο Χιλ.
                   Θεσσαλονίκης - Μουδανιών
Ταχ. Κωδ. :  57001
Ταχ. Θυρ. :  Δ. 5019
Τηλέφωνο : 2310/365346
Κινητό: 6977546481
FAX          : 2310/286715

E-mail     : grss@kmaked.pde.sch.gr
                  polstrantz@sch.gr
                Θεσ/νίκη: 11  – 10  - 2017
                              Αριθμ. Πρωτ.: 1139

Προς
Τους  Θεολόγους καθηγητές/τριες  των Σχολείων     

•             Δ/νσης Δ.Ε. Αν. Θεσ/νίκης, εκτός των καλλικρατικών δήμων Θερμαϊκού και Θέρμης
•             Δ/νσης Δ.Ε. Δυτ.  Θεσ/νίκης, (καλλικρατικοί δήμοι Νεάπολης-Συκεών, Αμπελοκήπων – Μενεμένης και Κορδελιού – Ευόσμου)
•             Δ/νσης Δ.Ε. Ν. Καβάλας
•             Δ/νσης Δ.Ε. Ν. Δράμας
•             Δ/νσης Δ.Ε. Γρεβενών
•             Δ/νσης Δ.Ε. Καστοριάς
•             Δ/νσης Δ.Ε. Κοζάνης
•             Δ/νσης Δ.Ε. Φλώρινας
•             Δ/νσης Δ.Ε. Πέλλας
•             Δ/νσης Δ.Ε. Λέσβου
•             Δ/νσης Δ.Ε. Σάμου
•             Δ/νσης Δ.Ε. Χίου

Κοιν.:  
•          Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας
•             Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
•             Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας
•             Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου

 

ΘΕΜΑ:  «Οδηγίες για τη διδασκαλία των Θρησκευτικών στο
Γυμνάσιο  και  τα Ημερήσια και Εσπερινά Λύκεια για το
σχολικό έτος 2017-2018»
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι σας στέλνω συνημμένα τα έγγραφα  που αφορούν τις οδηγίες για τη διδασκαλία των Θρησκευτικών στο Γυμνάσιο (αρ. πρωτ. 164306/Δ2/3-10-2017) και  τα Ημερήσια και Εσπερινά Λύκεια (αρ. πρωτ. 168781/Δ2/9-10-2017) για το  σχολικό έτος 2017-2018
                                                                                                Με τιμή
                                                                        Ο Σχολικός Σύμβουλος  Θεολόγων
Αν. Θεσσαλονίκης

                                                                                    Δρ. Πολύβιος Ι. Στράντζαλης