Κυριακή, 3 Δεκεμβρίου 2017

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ

Εκδήλωση πρακτικής άσκησης Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ
Η εκδήλωση της πρακτικής άσκησης του Τμήματος Θεολογίας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2017 στο Β΄ Αμφιθέατρο της Θεολογικής Σχολής, στις 11.00 π.μ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

11.00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ

11.15 ΕΝΑΡΞΗ – ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

11.20–11.35: Χρήστος Τσιρώνης, Eπ. Καθηγητής, Επιστημονικά Υπεύθυνος Προγράμματος

11.35–11.50: Καθ. π. Βασίλειος Καλλιακμάνης, Αν. Καθ. Νίκη Παπαγεωργίου, Αν. Καθ. Βασιλική Μητροπούλου, Επόπτες Πρακτικής Άσκησης

11.50–12.00: Ιωάννης Κουκίδης, Διευθυντής 1ου Γυμνασίου Νεάπολης

12.00–12.10: π. Σταύρος Ιντζές, Εφημέριος Ι.Ν. Αγ. Στεφάνου Εξοχής

12.10–12.20: Θεόδωρος Εκκλησίαρχος, Διευθυντής Χαρίσειου Ιδρύματος

12.20–12.35: Η εμπειρία των φοιτητών στους χώρους της πρακτικής άσκησης, όπως την καταθέτουν οι εκπρόσωποί τους:
Νικόλαος Μπασδέκης (Ενορίες)
Μαρία Γούβη (Κοινωνικό Έργο)
Έλλη Γεραγόρη (Σχολεία)

12.35: ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ με θέμα την Εμπειρία, τις Δυνατότητες και τις Προοπτικές που προκύπτουν από τo Πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης

13.00 ΛΗΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Κυριακή, 12 Νοεμβρίου 2017

Το νέο Προεδρικό Διάταγμα για την αξιολόγηση των μαθητών/-τριών του Γενικού Λυκείου


Νέο Προεδρικό Διάταγμα που τροποποιεί το ΠΔ 46/2016 απέστειλε το υπουργείο Παιδείας , προς επεξεργασία στο Συμβούλιο της Επικρατείας, όσον αφορά τα εξής σημεία:

α) Δημιουργικές Εργασίες,

β) Αξιολόγηση της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας του προγράμματος Γενικής Παιδείας στη Β ́ Ημερήσιου ΓΕΛ και Γ ́ Εσπερινού ΓΕΛ,

γ) Αξιολόγηση μαθημάτων στη Γ ́ Ημερησίου ΓΕΛ και στη Δ ́ Εσπερινού ΓΕΛ και απολυτήριες εξετάσεις.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο κατ αποκλειστικότητα δημοσιεύει το esos:

Ι. Δημιουργικές Εργασίες Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου

Οι Δημιουργικές Εργασίες καθιερώνονται ως υποχρεωτικές στο Γενικό Λύκειο, καθώς κρίνεται αναγκαίο να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στη δημιουργική σκέψη και δράση. Το ΙΕΠ, λαμβάνοντας υπόψη την ανατροφοδότηση που έλαβε από εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο δειγματοληπτικής έρευνας του Ι.Ε.Π. για την αποτίμηση της εφαρμογής των Δημιουργικών Εργασιών κατά το σχολικό έτος 2016-17 («Συνοπτική Αποτίμηση της υλοποίησης των Δημιουργικών Εργασιών στο Γενικό Λύκειο κατά το Σχολικό Έτος 2016-17 – Προτάσεις για την υλοποίηση των Δημιουργικών Εργασιών κατά το Σχολικό Έτος 2017-18», Απόσπασμα Πρακτικού του ΔΣ του ΙΕΠ 30/27-07-2017), εισηγήθηκε μια νέα διαδικασία υλοποίησης των Δημιουργικών Εργασιών στο Γενικό Λύκειο και κατά συνέπεια τροποποιείται το σχετικό άρθρο στο Προεδρικό Διάταγμα της αξιολόγησης του Γενικού Λυκείου.

Σημαντικά ευρήματα της δειγματοληπτικής έρευνας ήταν ότι οι μαθητές και οι μαθήτριες συμμετείχαν ενεργά, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός πολύ αποδοτικού μαθησιακού κλίματος, ότι διαπιστώθηκε βελτίωση της ενεργού εμπλοκής των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες κατά την εκπόνηση των Δ.Ε. και ότι κατά τη διοργάνωσή τους διαμορφώθηκε ένα συνεργατικό κλίμα μεταξύ των εκπαιδευτικών στο σχολείο. Αυτό που κυρίως κρίθηκε αρνητικά ήταν η «ανατροπή» του ημερήσιου ωρολογίου προγράμματος, μια «τεχνική» πλευρά της περσινής διαδικασίας, που θεωρήθηκε ότι δημιούργησε δυσκολίες.

Στο ανωτέρω πλαίσιο και προκειμένου να διευρυνθεί η πρακτική των Δημιουργικών Εργασιών στο Γενικό Λύκειο και να αντιμετωπιστεί η «ανατροπή» του ημερησίου ωρολογίου προγράμματος για την υλοποίηση των Δημιουργικών Εργασιών στην τροποποίηση του Π.Δ. που προωθείται προς έγκριση οι Δ.Ε. εντάσσονται στα μαθήματα.

Συγκεκριμένα προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Σκοπός και γενικά χαρακτηριστικά

Η Δημιουργική Εργασία αποτελεί διδακτική πρακτική που ενισχύει την ενεργό εμπλοκή των μαθητών/-τριών στη διαδικασία οικοδόμησης της γνώσης προωθώντας την κριτική και δημιουργική σκέψη και δράση, μέσα σε ένα παιδαγωγικό κλίμα ελεύθερης και ισότιμης επικοινωνίας των μελών της σχολικής τάξης και αμοιβαίας δέσμευσής τους στην επιτέλεση ενός έργου.

Δίνει επίσης έμφαση στις αρχές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, έτσι ώστε κάθε μαθητής/τρια να ωφελείται με συγκεκριμένο τρόπο, προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά του/της. Ζητούμενο συνεπώς δεν είναι να αναλάβουν μια εργασία εγκυκλοπαιδικού χαρακτήρα, συσσωρεύοντας και παραθέτοντας πληροφορίες από διάφορες πηγές αλλά αυτό που επιδιώκεται είναι να εργαστούν με δημιουργικό τρόπο.

Στο πλαίσιο αυτό οι μαθητές/-τριες καλούνται:

• είτε να επιλύσουν με τρόπο δημιουργικό ένα πρόβλημα/ερώτημα που τους κινεί το ενδιαφέρον και το οποίο σχετίζεται με κάποιο θέμα της διδασκόμενης ύλης σε ένα ή περισσότερα μαθήματα, εμβαθύνοντας τις γνώσεις τους γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα ή/και αναπλαισιώνοντάς τες με τρόπο κριτικό, πρωτότυπο, ευρηματικό

• είτε να εκφραστούν δημιουργικά, μέσα από ένα δικό τους καλλιτεχνικό έργο, εμπνεόμενοι από κάποια ενότητα που έχουν μελετήσει

• είτε να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν μια κατασκευή/ένα τέχνημα, που σχετίζεται με κάποια διδακτική ενότητα.

Οι Δημιουργικές Εργασίες αφορούν όλα τα μαθήματα Α ́ και Β ́ τάξης Ημερησίου και Α ́, Β ́ και Γ ́ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου εκτός από την Ερευνητική Εργασία, υλοποιούνται στο πλαίσιο των μαθημάτων που θα οριστούν για κάθε τμήμα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην Ενότητα Οργάνωση, είναι ομαδικές αλλά, αν κριθεί απαραίτητο, δύναται να είναι και ατομικές.

2. Μορφή

Η μορφή της εργασίας μπορεί να ποικίλει π.χ. σύνταξη συνεχούς ή πολυτροπικού κειμένου, παρουσίαση με χρήση προσχεδιασμένου προφορικού λόγου και αξιοποίηση λογισμικού παρουσίασης, δημιουργία είτε καλλιτεχνικού έργου (λογοτεχνικό/μουσικό/εικαστικό έργο, θεατρικό δρώμενο, γελοιογραφία, κόμικ, κινούμενο σχέδιο, ταινία μικρού μήκους, ψηφιακή αφήγηση...) είτε άλλης κατασκευής (μακέτα, τέχνημα με χρήση της τεχνολογίας...), πραγματοποίηση κοινωνικής, οικολογικής, πολιτισμικής παρέμβασης.

3. Θέματα και Θεματικοί Πυλώνες

Τα προτεινόμενα θέματα (βαθμός δυσκολίας και απαιτήσεις) πρέπει να είναι ανάλογα του διατιθέμενου χρόνου (λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Δ.Ε. πρέπει να υλοποιηθούν εντός του σχολείου) και των ενδιαφερόντων και των δυνατοτήτων των μαθητών/-τριών.

Τα θέματα των Δημιουργικών Εργασιών καλό είναι να προκύπτουν ως αποτέλεσμα συζήτησης ανάμεσα στους/στις εκπαιδευτικούς και στους/στις μαθητές/-τριες του τμήματος, ώστε να ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα και στις προσλαμβάνουσες παραστάσεις τους, να τους κινούν την περιέργεια και να τους παρακινούν σε δράση.

Κάθε Δ.Ε. αναφέρεται και υλοποιείται σε ένα συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, ενώ είναι δυνατόν να καλύπτει και άλλο ή άλλα, προσλαμβάνοντας έτσι διαθεματικό-διεπιστημονικό χαρακτήρα.

Ειδικότερα, προκειμένου να διευκολυνθεί η πρακτική εφαρμογή της διαδικασίας κατανομής των Δ.Ε. που περιγράφεται στη συνέχεια, τα θέματα των Δ.Ε. εντάσσονται στους ακόλουθους δύο θεματικούς Πυλώνες:

Θεματικός Πυλώνας Ι - Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Κοινωνικές Επιστήμες και Καλλιτεχνική Παιδεία,

Θεματικός Πυλώνας ΙΙ - Φυσικές Επιστήμες, Μαθηματικά, Πληροφορική και Φυσική Αγωγή.

Οργάνωση

1. Αριθμός Δημιουργικών Εργασιών ανά μαθητή/-τρια και ανά εκπαιδευτικό

Οι μαθητές/-τριες της Α ́ και της Β ́ τάξης Ημερήσιου και Α ́, Β ́ και Γ ́ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου εκπονούν υποχρεωτικά τουλάχιστον δύο (2) Δημιουργικές Εργασίες και τουλάχιστον μία σε κάθε Θεματικό Πυλώνα.

Κάθε εκπαιδευτικός που διδάσκει σε κάποια/ες από τις τάξεις αυτές σχεδιάζει, συντονίζει και παρακολουθεί μέχρι την ολοκλήρωσή τους τις Δημιουργικές Εργασίες τουλάχιστον ενός τμήματος σε ένα γνωστικό αντικείμενο.

Στην περίπτωση εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε περισσότερα του ενός σχολείου, αναλαμβάνουν τις Δ.Ε. τμήματος του σχολείου όπου έχουν τις περισσότερες διδακτικές ώρες ή του σχολείου που το χρειάζεται περισσότερο, μετά από συνεννόηση μεταξύ Διευθυντών/-ντριών των σχολείων.

Παρασκευή, 10 Νοεμβρίου 2017

Ημερίδα με θέμα: «Χρέος Μνήμης προς τον Άγιο Γεννάδιο Β΄ Σχολάριο»

Η Εφορεία της Πατριαρχικής Μεγάλης του Γένους Σχολής, η Διεύθυνση της Πατριαρχικής Μεγάλης του Γένους Σχολής και ο Σύλλογος Φίλων της Πατριαρχικής Μεγάλης του Γένους Σχολής διοργανώνουν ημερίδα με θέμα: «Χρέος Μνήμης προς τον Άγιο Γεννάδιο Β΄ Σχολάριο» υπό την αιγίδα της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 14:30 μ.μ., στην αίθουσα εκδηλώσεων της Πατριαρχικής Μεγάλης του Γένους Σχολής.

Ομιλητές:

Ο κ. Χρήστος Αραμπατζής, Καθηγητής Πατρολογίας στο Τμήμα Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,

Η κ. Ευαγγελία Αμοιρίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εκκλησιαστικής Ιστορίας, στο Τμήμα Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,

Ο Διάκονος Stefan Toma, Διδάκτωρ Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Υφηγητής (Habilitand) στην Θεολογική Σχολή του Kiel, Deutschland (Christian-Albrechts Universitat).

Τρίτη, 7 Νοεμβρίου 2017

«Η Προσέγγιση των Εθνικών κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο»

Την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2017 στις 19:00, στην αίθουσα του Συνδέσμου Αιγυπτιωτών Ελλήνων, 3ης Σεπτεμβρίου 56, στην Αθήνα, θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου της Εύης Βουλγαράκη-Πισίνα, «Η Προσέγγιση των Εθνικών κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο».

Θα μιλήσουν οι:
Σεβ. Μητροπολίτης Καμερούν κ. Γρηγόριος (Στεργίου)
π. Δημήτριος Μπαθρέλλος, καθηγητής ΕΑΠ
δρ. Φώτης Βασιλείου, βυζαντινολόγος.

Τη συζήτηση θα συντονίσει η βυζαντινολόγος δρ. Νίκη Τσιρώνη, ενώ θα χαιρετίσει και η συγγραφέας. Η εκδήλωση συμπίπτει με την ημέρα μνήμης του Ηλία Βουλγαράκη, του ιδρυτή της Ιεραποστολικής στην Ελλάδα.

Μεγάλη Ορθόδοξη Ιεραποστολική Παράδοση – Σήμερα τι;

Μια Ευρώπη που έρχεται αντιμέτωπη με ένα τεράστιο ρεύμα μετανάστευσης και προσφυγιάς. Μια Μέση Ανατολή που φλέγεται. Μια Αφρική γεμάτη εξαθλίωση. Η Κίνα που εκχριστιανίζεται με ταχύτατους ρυθμούς (100. 000.000 ήδη). Το Ισλάμ και όλες του οι όψεις στην καθημερινή ατζέντα.

Η Ελλάδα που σώζει πρόσφυγες από το νεκροταφείο του Αιγαίου. Η Ελλάδα που διχάζεται για τα προσφυγόπουλα στο ελληνικό σχολείο.

Στην εποχή των αντιφάσεων οι Εκδόσεις Μαΐστρος ανοίγουν τη συζήτηση για μια σύγχρονη ιεραποστολή (για τους Εγγύς και τους Μακράν), που τολμά να αναμετρηθεί με τα πραγματικά ερωτήματα. Μια σύγχρονη ιεραποστολή που διαλέγεται με την ιεραποστολική και θεολογική μας παράδοση για να ανοίξει νέους δρόμους.

Πρώτος σταθμός η βιβλιοπαρουσίαση της Εύης Βουλγαράκη για τη μελέτη της “Η Προσέγγιση των Εθνικών κατά τον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο”.

Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, φλογερός ρήτορας αλλά και άνθρωπος της αγάπης, είναι ένας από τους σπουδαιότερους θεολόγους, με μοναδικό ιεραποστολικό έργο. Έδρασε σε ένα πλαίσιο πολυπολιτισμικό, σε ένα περιβάλλον μετάβασης από τον αρχαίο στον βυζαντινό κόσμο, σε μεγαλουπόλεις με σύνθετα και ρευστά χαρακτηριστικά και πολυδύναμη κοινωνική δυναμική.

Με έγκριτους επιστήμονες συζητάμε για έναν από τους μεγαλύτερους πατέρες και θεολόγους, από σκοπιά ιστορική, πατρολογική, ιεραποστολική και διαθρησκευτικού διαλόγου. Από τη σκοπιά του χθες αλλά και του σήμερα θέτουμε ερωτήματα και ανιχνεύουμε απαντήσεις. Ο σύγχρονος κόσμος είναι ένας κόσμος αδικίας και μίσους ή ένας κόσμος συνάντησης;

Ο Λούθηρος και η Μεταρρύθμιση-Ετήσιο συνέδριο του Άρτου Ζωής

Το θέμα του φετινού, όγδοου κατά σειρά, συνεδρίου του Άρτου Ζωής είναι "Ο Λούθηρος και η Μεταρρύθμιση. Ιστορία, θεολογία, πολιτική". Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24 και το Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2017, στην Αίθουσα Λόγου, στη Στοά του Βιβλίου (Αρσάκειο Μέγαρο, Πεσμαζόγλου 5 & Σταδίου).

Πρόγραμμα

Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017

5.00 μ.μ. Χαιρετισμός (Σταύρος Ζουμπουλάκης)

Α” συνεδρία (πρόεδρος: Θεοδόσης Νικολαΐδης)

5.10 μ.μ. Κώστας Γαγανάκης, αναπλ. καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ, H ιστορία ως αυτοεκπληρούμενη προφητεία στη λουθηρανική σκέψη

5.30 μ.μ. Ανδρονίκη Διαλέτη, επίκ. καθηγήτρια στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Η Μεταρρύθμιση μέσα από το πρίσμα της καθημερινότητας: μια ιστοριογραφική επισκόπηση

5.50 μ.μ. Γιώργος Πλακωτός, λέκτορας στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας & Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ανασύσταση του παρελθόντος, ουτοπία και ετεροτοπία στα μεταρρυθμιστικά κινήματα

6.10 μ.μ. Γιάννης Κυριακαντωνάκης, ιστορικός, διδάσκων στο ΕΑΠ, Ουμανισμός, Μεταρρύθμιση, Δίωξη. Ο Κύριλλος Λούκαρις και οι έριδες γύρω από την Προτεσταντική Ομολογία του 1629

6.30 μ.μ. Συζήτηση

Σάββατο, 25 Νοεμβρίου 2017

Β” συνεδρία (πρόεδρος: Γιώτης Κανταρτζής)

10.00 π.μ. Θάνος Λίποβατς, ομότιμος καθηγητής πολιτικής ψυχολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, Δικαίωση διά της πίστεως

10.20 π.μ. π.μ. Αργύρης Πέτρου, καθηγητής Πρακτικής Θεολογίας στο Ελληνικό Βιβλικό Κολλέγιο, Εκδημοκρατισμός της Βίβλου ή απαξίωση της ερμηνευτικής; Οι συνέπειες μιας επαναστατικής και επικίνδυνης ιδέας του Λουθήρου

10.40 Γιώργος Γρηγορίου, δικηγόρος, Η πολιτική θεολογία του Λουθήρου

11.00 π.μ. Σταύρος Ζουμπουλάκης, πρόεδρος Δ.Σ. Άρτου Ζωής, Ο Λούθηρος και οι Εβραίοι

11.20 π.μ. Συζήτηση

11.50 π.μ. Διάλειμμα

Γ” συνεδρία (πρόεδρος: Γιώργος Γρηγορίου)

12.10 μ.μ. Γιάννης Τσεβάς, χειρουργός οδοντίατρος, Εισαγωγή στην ιστορία της Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας

12.30 μ.μ. Πάρις Παπαγεωργίου, φιλόλογος, Ο Συνοικισμός Ευαγγελικών της Κατερίνης. Η ίδρυση και η πορεία μιας ετερόδοξης προσφυγικής κοινότητας

12.50 μ.μ. Αντώνης Σμυρναίος, επίκ. καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Η ιεραποστολική εκπαίδευση στην πύλη της Ανατολής: Προτεσταντικά σχολεία στη μετεπαναστατική Ελλάδα

13.10 μ.μ. Γιώτης Κανταρτζής, ποιμένας της Α” Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας Αθηνών, Αν είχε περάσει ο Λούθηρος από εδώ…

13.30 μ.μ. Συζήτηση

Δ” συνεδρία (πρόεδρος: Σταύρος Ζουμπουλάκης)

6.00 μ.μ. Περικλής Βαλλιάνος, καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ, Ο Λούθηρος και η ιδέα της ελευθερίας

6.20 μ.μ. Θεοδόσης Νικολαΐδης, αναπλ. καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, Η υποχρέωση και το δικαίωμα της αντίστασης στα γραπτά του Λουθήρου

6.40 μ.μ. Γρηγόρης Μολύβας, αναπλ. καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ, Προτεσταντισμός και πολιτικός ριζοσπαστισμός. Το δικαίωμα στην προσωπική κρίση

7.00 μ.μ. Συζήτηση

Επιμόρφωση Θεολόγων σε ζητήματα διδακτικής των Θρησκευτικών στο 2ο ΠΕΚ Θεσσαλονίκης

Σύντομη περίληψη: Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι να βοηθήσει δημιουργικά τη διδακτική διεργασία στο Μάθημα των Θρησκευτικών και τη διδακτική αξιοποίηση του υλικού των Φακέλων Μαθήματος, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις διαδικασίες μάθησης και τις τεχνικές διδασκαλίας που εμπλέκουν και ενεργοποιούν τους μαθητές. Διεξάγεται σε τέσσερις 4ωρες συναντήσεις και στοχεύει στην εργαστηριακή προσέγγιση των θεματικών: 
-Η φιλοσοφία και οι παιδαγωγικές αρχές των ΠΣ του Μαθήματος των Θρησκευτικών 
-Σχεδιασμός της διδασκαλίας και χρήση εκπαιδευτικού υλικού από τους Φακέλους Μαθήματος. (Γυμνάσιο) -Σχεδιασμός της διδασκαλίας και χρήση εκπαιδευτικού υλικού από τους Φακέλους Μαθήματος. (Λύκειο) 
-Διδακτική Μεθοδολογία στο Μάθημα των Θρησκευτικών -Διδασκαλία με τη χρήση τέχνης 
- Artful thinking -Αξιοποίηση ΤΠΕ στο μάθημα των Θρησκευτικών 
-Προσομοίωση διδασκαλίας (Γυμνάσιο) -Προσομοίωση διδασκαλίας (Λύκειο) 
-Τεχνικές διδασκαλίας 
- Βιωματικές τεχνικές διδασκαλίας 
-Αξιολόγηση των μαθητών (Βιωματικό Εργαστήριο)
Απευθύνεται σε: Εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ01 
Σχεδιασμός προγράμματος: Μιχαλοπούλου Ελένη, Στράντζαλης Πολύβιος, Συργιάννη Μαρία Επιμορφωτές: Μιχαλοπούλου Ε., Στράντζαλης Π., Συργιάννη Μ., Λαλαγιάννη Α., Μητροπούλου Β., Ακανθοπούλου Κ., Αλμπανάκη Ξ., Λαδόπουλος Γ. 
Διάρκεια: 16 ώρες Ημερομηνία πραγματοποίησης του επιμορφωτικού προγράμματος: Τρίτη 28/11/2017, Πέμπτη 30/11/2017, Τρίτη 5/12/2017 και Πέμπτη 7/12/2017

Κυριακή, 5 Νοεμβρίου 2017

«Η αληθινή ειρήνη δεν επιτυγχάνεται με την δύναμιν των όπλων, αλλά μόνον δια μέσου της αγάπης»

Η σημασία του διαλόγου των θρησκειών για την επικράτηση της ειρήνης και της καταλλαγής μεταξύ διαφορετικών λαών και πολιτισμών βρέθηκε στο επίκεντρο της ομιλίας που πραγματοποίησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος κατά την έναρξη της 10ης διεθνούς Συναντήσεως του «World Policy Conference», η οποία ξεκίνησε τις εργασίες της σήμερα το πρωί στο Μαρακές του Μαρόκου.

«Δυστυχώς η θρησκεία μετετράπη καθ΄όλη την διάρκεια του εικοστού αιώνα σε όργανο επιβολής εξουσίας, καταφέρνοντας να εκτρέψει ακόμα και αυτή τη φύση του θρησκευτικού λειτουργήματος: το να είναι δηλαδή παράγοντας ειρήνης, συμφιλιώσεως και διαλόγου», σημείωσε, μεταξύ άλλων, ο Οικουμενικός Πατριάρχης και πρόσθεσε: «Για να καταλάβουμε αυτό που συμβαίνει σήμερα στον κόσμο, πρέπει να αναλογιστούμε τον ρόλο της θρησκείας μέσα στην ανθρωπότητα. Αυτό που κάποιοι ονομάζουν “επιστροφή στην θρησκεία” ή “επιστροφή στον Θεό” μέσα σε μια κοινωνία “μετά-κοσμική” δεν είναι παρά η ενεργοποίηση μιας ουσιαστικής διάστασης της ανθρωπότητας που, αν και είναι πολύ στενά συνδεδεμένη με την ταυτότητα, δεν αποτελεί τόσο σημείο ταύτισης, όσο σημείο διάστασης μεταφυσικής και πνευματικής. Εξάλλου, η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθόδοξης Εκκλησίας, που έγινε τον Ιούνιο του 2016, μας υπενθύμισε τη σημασία του διαθρησκειακού διαλόγου: Ο ειλικρινής διαθρησκειακός διάλογος συμβάλλει στην ανάπτυξη αμοιβαίας εμπιστοσύνης, στην προώθηση της ειρήνης και της καταλλαγής. Η Εκκλησία αγωνίζεται για να καταστήσει αισθητή την “άνωθεν ειρήνην” επί της γης. Η αληθινή ειρήνη δεν επιτυγχάνεται με την δύναμιν των όπλων, αλλά μόνον δια μέσου της αγάπης, ήτις “ου ζητεί τα εαυτής”. Ανάμεσα στους μεγάλους θρησκευτικούς θεσμούς, το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως κατέχει, εκ της ιστορίας του, μία θέση ιδιαίτερη. Παρά το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια δύο χιλιετιών αντιμετώπισε βαθιές ανατροπές και ρήξεις, οι οποίες υπήρξαν συχνά τραυματικές, το Πατριαρχείο μας παρέμεινε πάντοτε ενεργό, απόδειξη του ότι μπορεί να επιζήσει και να αποτελέσει φορέα πολιτισμού στο πέρασμα των αιώνων. Από την ύπαρξή της και μόνον, η Ορθόδοξη Εκκλησία συμβάλλει στο να δώσει νόημα και ελπίδα σε ένα κόσμο που αγωνιά, που αναζητεί σήμερα τον δρόμο του».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης είναι ο μόνος θρησκευτικός ηγέτης που προσκλήθηκε και εφέτος να μιλήσει στην έναρξη του «World Policy Conference». Προηγουμένως τους συμμετέχοντες υποδέχθηκε ο Πρόεδρος του Ιδρύματος IFRI (Institut Franҫais des Relations Internationales), που έχει την ευθύνη διοργάνωσης του εν λόγω Διεθνούς Συνεδρίου, κ. Thierry de Montbrial και αναγνώσθηκαν χαιρετισμοί του Βασιλιά του Μαρόκο Μοχάμεντ Στ’ και του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας κ. Εμμανουέλ Μακρόν.

Στο Διεθνές Συνέδριο, οι εργασίες του οποίου θα ολοκληρωθούν την Κυριακή, 5 Νοεμβρίου, συμμετέχουν σημαντικές προσωπικότητες από τον πολιτικό, ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό κόσμο.

Τον Οικουμενικό Πατριάρχη, στην πρώτη επίσκεψή του στο Μαρόκο, συνοδεύουν ο Μητροπολίτης Γαλλίας Εμμανουήλ και ο κ.Παντελεήμων Βίγκας, Άρχων Μ. Χαρτοφύλαξ της Μ.τ.Χ.Ε.
Παρακολουθήστε την ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη κατά την έναρξη των εργασιών της 10ης Συνάντησης του «World Policy Conference» στο κανάλι του Συνεδρίου στο YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=niIHY09clNk&list=PLvIxQGYLpiOiHAqOPYCFGWTgofozfzwBq

Σάββατο, 4 Νοεμβρίου 2017

Επιμορφωτικό πρόγραμμα του Γραφείου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης με θέμα: «Εκπαίδευση για την αειφορία και τη βιωσιμότητα μέσα από τα προγράμματα και τις δράσεις των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης»

Στις 15 Νοεμβρίου 2017 και ώρες 17.00-20.00 θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο του Πατριαρχικού Ιδρύματος Πατερικών Μελετών επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: «Εκπαίδευση για την αειφορία και τη βιωσιμότητα μέσα από τα προγράμματα και τις δράσεις των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης». Το επιμορφωτικό που θα λάβει χώρα στο Αμφιθέατρο του Πατριαρχικού Ιδρύματος Πατερικών Μελετών της Ιεράς Σταυροπηγιακής Μονής Βλατάδων με αφορμή την συμπλήρωση των 50 ετών από την ίδρυση του Πατριαρχικού Ιδρύματος Πατερικών Μελετών, σκοπό έχει να γνωστοποιήσει στους εκπαιδευτικούς που ασχολούνται με την περιβαλλοντική εκπαίδευση τα προγράμματα, τις επί μέρους εκπαιδευτικές δράσεις, την λειτουργία των δικτύων των Κ.Π.Ε. σε ένα ευρύτερο κοινό με στόχο την εκπαίδευση για την αειφορία και τη βιωσιμότητα. 
Το σεμινάριο διοργανώνεται σε συνεργασία με το Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, την Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Βλατάδων, το Κ.Π.Ε. Ελευθερίου Κορδελιού και Βερτίσκου, το Κ.Π.Ε. Αρναίας, το Κ.Π.Ε. Ανατολικού Ολύμπου, το Κ.Π.Ε. Έδεσσας-Γιαννιτσών, το Κ.Π.Ε. Κιλκίς, το Κ.Π.Ε. Νάουσας και το Κ.Π.Ε. Ποροΐων.
Οι εκπαιδευτικοί που θα παρακολουθήσουν την ημερίδα θα έχουν την ευκαιρία να πληροφορηθούν για τις δυνατότητες επισκέψεων στα Κ.Π.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας, να συνδιαλλαγούν δια ζώσης με τους υπεύθυνους λειτουργίας και τις παιδαγωγικές ομάδες των Κ.Π.Ε, να λύσουν τυχόν απορίες, να θέσουν ερωτήματα και να σχεδιάσουν δράσεις εφ’ όσον το πρόγραμμα τους επιτρέπει.

Πρόγραμμα (Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017)

«Εκπαίδευση για την αειφορία και τη βιωσιμότητα μέσα από τα προγράμματα και τις δράσεις των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης»
17.00: Υποδοχή - εγγραφές

17.15: Έναρξη – χαιρετισμοί

17.30: Περιβαλλοντικές δράσεις υπό την Αιγίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου
Δρ. Πολύβιος Στράντζαλης, Σχολικός Σύμβουλος Θεολόγων

17.45: «Περιβάλλον και Πατέρες» Δρ. Αναστάσιος Μαράς Θεολόγος

18.00 Παρουσίαση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Κ.Π.Ε. Ελευθερίου Κορδελιού και Βερτίσκου

18.15: Παρουσίαση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Κ.Π.Ε. Αρναίας

18.30: Παρουσίαση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Κ.Π.Ε. Ανατολικού Ολύμπου

18.45: Παρουσίαση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Κ.Π.Ε. Έδεσσας - Γιαννιτσών

19.00: Παρουσίαση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Κ.Π.Ε. Κιλκίς 

19.15: Παρουσίαση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Κ.Π.Ε. Νάουσας

19.30: Παρουσίαση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Κ.Π.Ε. Ποροΐων

19.45: Ανακεφαλαίωση – Αναστοχασμός

20.00: Το μέλλον της εκπαίδευσης για την αειφορία
Δέσποινα Μιχελάκη, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ.Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης, Θεολόγος
Δρ. Ζήσης Αγγελίδης, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικών Επιστημών

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων, Αγωγής Σταδιοδρομίας) ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

Παρασκευή, 3 Νοεμβρίου 2017

Πρόσκληση σε επιμορφωτικό σεμινάριο των θεολόγων καθηγητών της ΔΔΕ Δράμας με θέμα: «Ζητήματα διδακτικής στο ΜτΘ: ο σχεδιασμός της διδασκαλίας και η διδακτική αξιοποίηση της τέχνης» (8 Νοεμβρίου 2017)


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                           
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πληροφορίες: Πολύβιος Στράντζαλης
Ταχ. Δ/νση:  Χάλκης 8,     10ο Χιλ.
                   Θεσσαλονίκης - Μουδανιών
Ταχ. Κωδ. :  57001
Ταχ. Θυρ. :  Δ. 5019
Τηλέφωνο : 2310/365346
FAX          : 2310/286715
E-MAIL     : grss@kmaked.pde.sch.gr

    
                       Θεσσαλονίκη: 02 – 11 - 2017
                       Αριθμ. Πρωτ.: 1218


                   
Προς

τους εκπαιδευτικούς κλ. ΠΕ01
της Δ/νσης Δ.Ε.  Δράμας.

(Δια μέσου της Δ/νσης Δ.Ε. Δράμας)

Κοιν.:
α) Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής  Μακεδονίας & Θράκης

β) Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας


 

ΘΕΜΑ :  «Πρόσκληση σε επιμορφωτικό σεμινάριο εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ01»


ΣΧΕΤ: Το υπ’ αριθμ. Φ.8756/01-11-2017 έγγραφο έγκρισης της

                     Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής

                     Μακεδονίας & Θράκης

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

 

σας  προσκαλώ στο επιμορφωτικό σεμινάριο των Θεολόγων καθηγητών της ΔΔΕ Δράμας, που θα πραγματοποιηθεί στις 08 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 12:00-14:00 στο 4ο ΓΕΛ Δράμας με επιμορφωτές τον Πολύβιο Στράντζαλη και την Όλγα Γκούμα.

            Το θέμα του επιμορφωτικού σεμιναρίου θα είναι: «Ζητήματα διδακτικής στο ΜτΘ: ο σχεδιασμός της διδασκαλίας και η διδακτική αξιοποίηση της τέχνης».

            Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολείων να τροποποιήσουν τα ωρολόγια προγράμματα, έτσι ώστε να μην υπάρξει απώλεια διδακτικών ωρών. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών είναι προαιρετική και η μετακίνησή τους θα γίνει χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.

 

                                                                          Ο Σχολικός Σύμβουλος Θεολόγων


                                                                                Δρ. Πολύβιος  Στράντζαλης

Πρόσκληση σε επιμορφωτικό σεμινάριο των θεολόγων καθηγητών της ΔΔΕ Καβάλας με θέμα: «Ζητήματα διδακτικής στο ΜτΘ: ο σχεδιασμός της διδασκαλίας και η διδακτική αξιοποίηση της τέχνης» (9 Νοεμβρίου 2017)


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                           
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πληροφορίες: Πολύβιος Στράντζαλης
Ταχ. Δ/νση:  Χάλκης 8,     10ο Χιλ.
                   Θεσσαλονίκης - Μουδανιών
Ταχ. Κωδ. :  57001
Ταχ. Θυρ. :  Δ. 5019
Τηλέφωνο : 2310/365346
FAX          : 2310/286715
E-MAIL     : grss@kmaked.pde.sch.grΘεσσαλονίκη: 02 – 11 - 2017
                           Αριθμ. Πρωτ.: 1219


                    
Προς

τους εκπαιδευτικούς κλ. ΠΕ01
της Δ/νσης Δ.Ε.  Καβάλας.

(Δια μέσου της Δ/νσης Δ.Ε. Καβάλας)

Κοιν.:
α) Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής  Μακεδονίας & Θράκης

β) Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας
ΘΕΜΑ :  «Πρόσκληση σε επιμορφωτικό σεμινάριο εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ01»


ΣΧΕΤ: Το υπ’ αριθμ. Φ.15/8756/01-11-2017 έγγραφο έγκρισης της Περιφερειακής
            Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

σας  προσκαλώ στο επιμορφωτικό σεμινάριο των Θεολόγων καθηγητών της ΔΔΕ Καβάλας, που θα πραγματοποιηθεί στις 09 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00-14:00 στο ΠΕΚ Καβάλας με επιμορφωτές τον Πολύβιο Στράντζαλη και την Όλγα Γκούμα.
            Το θέμα του επιμορφωτικού σεμιναρίου θα είναι: «Ζητήματα διδακτικής στο ΜτΘ: ο σχεδιασμός της διδασκαλίας και η διδακτική αξιοποίηση της τέχνης».
                        Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολείων να τροποποιήσουν τα ωρολόγια προγράμματα, έτσι ώστε να μην υπάρξει απώλεια διδακτικών ωρών. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών είναι προαιρετική και η μετακίνησή τους θα γίνει χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.


                                                                          Ο Σχολικός Σύμβουλος Θεολόγων
                                                                                    Δρ. Πολύβιος  Στράντζαλης

                                                                                    

Ο Γ.Γ. ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Γ. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΜΙΛΑ ΣΤΗΝ “Π”: “Τις αλλαγές στα Θρησκευτικά τις κάνουν χριστιανοί ορθόδοξοι”

Όλοι οι επιστήμονες, οι θεολόγοι που προχώρησαν στις αλλαγές στο μάθημα των Θρησκευτικών είναι χριστιανοί ορθόδοξοι. Το παραπάνω έχει την ανάγκη να διευκρινίζει διαρκώς ο Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας, κ. Γιώργος Καλαντζής, ο οποίος σε συνέντευξή του στην «Π» τονίζει πως ο νόμος καθορίζει τι διδάσκεται στο σχολείο. Αν ο γονέας απαιτεί να αποφασίζει ο ίδιος το τι θα διδαχθεί, «τότε έχουμε σοβαρό πρόβλημα και ως κοινωνία και θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερο ως εκπαιδευτικό σύστημα».

Ο κ. Καλαντζής ήταν ο ομιλητής στην εκδήλωση διαλόγου με θέμα «Δημοκρατία και ανθρώπινα δικαιώματα: Προκλήσεις, προοπτικές», που οργάνωσε χθες στο Ηράκλειο το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Η συνέντευξη που παραχώρησε στην «Π» έχει ως εξής:

– Είστε ο άνθρωπος που «κρύβεται» πίσω από τη μεταρρύθμιση στο μάθημα των Θρησκευτικών.

«Τη μεταρρύθμιση την κάνουν οι επιστήμονες, εγώ δεν είμαι θεολόγος. Οι άνθρωποι που έκαναν τη μεταρρύθμιση είναι οι άνθρωποι που ξενύχτησαν διαβάζοντας και δεν το έκανα εγώ αυτό. Το άθλημα της “δαφνοκλοπής”, που είναι και πολύ της μόδας στην πολιτική, με βρίσκει πολύ απέναντι. Τη δουλειά και το ξενύχτι, την αγάπη για τα παιδιά, την προσπάθεια να γίνουν τα πράγματα σωστά την κάνουν θεολόγοι, εκπαιδευτικοί, χριστιανοί ορθόδοξοι όλοι. Σε αυτούς αξίζουν τα συγχαρητήρια ή οι διαφωνίες.»

– Έχετε την ανάγκη να το διευκρινίσετε ότι είναι χριστιανοί ορθόδοξοι;

«Ναι. Γιατί έχω βαρεθεί την υποκρισία. Βγαίνουν κάποιοι και λένε, δε με ενδιαφέρουν οι προθέσεις τους, «εμείς οι ορθόδοξοι λέμε». Όταν λες «εμείς οι ορθόδοξοι λέμε» είναι σα να υπονοείς ότι ο άλλος δεν είναι. Αν είναι να προχωρήσουμε σε αποκαλύψεις τι είναι και τι δεν είναι ο άλλος, ας το κάνουμε για όλους. Γιατί εδώ έχει επιχειρηθεί να εμφανιστεί ότι από τη μια μεριά είναι οι ορθόδοξοι, θύλακες της Ορθόδοξης πίστης και της ορθοδοξίας που λέμε το α, το β ή το γ και από την άλλη είναι κάποιοι που δεν είναι ορθόδοξοι και προσπαθούν μάλιστα να το διαστρεβλώσουν κιόλας. Αυτή όμως δεν είναι σοβαρή επιστημονική συζήτηση, αυτή είναι μια πολιτικού περιεχομένου συζήτηση».

– Υπάρχουν αντιδράσεις, όμως, και από γονείς, για το μάθημα.

Βεβαίως, και είναι φυσιολογικό να υπάρχουν. Θα μου έκανε εντύπωση αν δεν υπάρχουν. Πολλοί από όσους αντιδρούν έχουν πολύ καλές προθέσεις, έχουν γνήσιους δισταγμούς, αντιρρήσεις, αμφιβολίες, φόβους και αυτό είναι φυσιολογικό να συμβαίνει. Όταν έχεις μία μεταρρύθμιση που αλλάζει βιβλία, προγράμματα σπουδών σε όλα τα μαθήματα, βεβαίως θα υπάρχουν και αυτά. Βλέπω θετικά το ότι το μάθημα προκαλεί τέτοιου είδους συζητήσεις. Αυτό δείχνει ότι είναι ένα ζωντανό μάθημα που ενδιαφέρει την κοινωνία και αλίμονο αν κάποιος δεν έχει αντιρρήσεις. Να τις έχει, να τις πει, να δίνονται και απαντήσεις. Δεν μπορούμε να ζούμε σε ένα κόσμο ομοφωνίας. Δεν είναι Δημοκρατία αυτό. Άλλο αυτό, όμως, και άλλο κάποιος να θέλει να εφαρμόσει τη δική του άποψη έξω και πέρα από τους θεσμούς. Αυτά είναι διαφορετικά πράγματα».

– Τι απαντάτε στους γονείς που αντιδρούν;

«Γονείς έχουν εκφράσει αντιρρήσεις, όπως και σε άλλα μαθήματα. Θα έλεγα ότι καλό θα ήταν όποιος αντιδρά να διαβάσει τα βιβλία, ειδικά στο Γυμνάσιο και το Λύκειο, θα έχει τη χαρά να έρθει σε άμεση σχέση με μεγάλα κείμενα Ορθοδόξων πατέρων, βεβαίως αγίων, και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που δίνει απαντήσεις όχι για το “εκεί και κάποτε” αλλά για το εδώ και τώρα. Αυτά τα κείμενα είναι χρήσιμα για τη ζωή μας τώρα, δεν είναι ιστορία. Αν παρ’ όλα αυτά συνεχίσουν να έχουν αντιρρήσεις, έχουν κάθε δικαίωμα να τις έχουν, αλλά στο σχολείο το τι διδάσκεται αποφασίζεται όπως προβλέπει ο νόμος.

Αν σε κάθε μάθημα ο γονέας έχει άποψη για το τι πρέπει ή δεν πρέπει να διδαχθεί, αυτό είναι καλό. Αν ξεκινήσουμε όμως να απαιτεί ο γονέας το τι ακριβώς θα διδαχθεί να το καθορίζει ο ίδιος, τότε με συγχωρείτε, αλλά έχουμε σοβαρό πρόβλημα και ως κοινωνία και θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερο ως εκπαιδευτικό σύστημα.

Γιατί για σκεφτείτε αύριο να έρθει ένας γονέας και να πει, “εγώ δεν πιστεύω ότι η θεωρία του Δαρβίνου έχει επιστημονική βάση”, πιστεύω κάτι άλλο, γιατί το διδάσκετε στο παιδί μου; Το παράδειγμα δεν είναι τυχαίο, γνωρίζετε υποθέτω τι έχει γίνει στην Αμερική με την υπόθεση αυτή. Άρα, καλό πράγμα να έχω διαφωνίες, καλώς να υπάρχουν, να τις εκφράζουν δημόσια, να είναι έντονος ο διάλογος, αλίμονο, αλλά το τι θα διδαχθεί τελικά αποφασίζεται όπως προβλέπει ο νόμος.

Θυμάστε, υποθέτω, ότι η Χρυσή Αυγή προσπάθησε να κάνει μαθήματα ιστορίας. Όσοι λοιπόν έχουν στο μυαλό τους το ζήτημα του πώς ο γονέας σχετίζεται με το τι διδάσκεται το παιδί του στο σχολείο, ας έχουν στο μυαλό τους ότι ορισμένα πράγματα σε θεσμικό επίπεδο δεν είναι καθόλου αθώα και αφελή. Θέλουμε να ανοίξουμε την κατάσταση ότι δεν υπάρχει σχολείο, αλλά κάθε γονέας μαθαίνει στα μαθηματικά, την ιστορία, στα νέα ελληνικά, στη χημεία, ό, τι εκείνος θεωρεί σκόπιμο στο παιδί; Είμαστε όλοι ειδικοί σε όλα; Αυτά δεν είναι απλά πράγματα».

– Υπάρχουν και από την Εκκλησία φωνές που αντιδρούν.

«Επιτρέψτε μου να κάνω αυτό το σχόλιο. Ευτυχώς έχουμε μια Εκκλησία η οποία είναι βαθιά δημοκρατική. Λαμβάνει τις αποφάσεις μέσω της ιεραρχίας. Οι αποφάσεις της ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος είναι σαφέστατες, έχουν εγκρίνει τα ως τώρα βήματα και έχουν δώσει τη συναίνεση της Εκκλησίας για τα επόμενα βήματα, γιατί δεν έχει τελειώσει η υπόθεση του μαθήματος των Θρησκευτικών. Εντός της Εκκλησίας εκφράζονται και άλλες φωνές και αυτό είναι δείγμα υγείας».

– Υπάρχουν αλλαγές στην κοινωνία που επέβαλαν την αλλαγή στο μάθημα;

«Νομίζω ότι δραματοποιούμε περιττά ορισμένα πράγματα. Υπάρχει μία αντικειμενική πραγματικότητα, όλα τα μαθήματα σε όλα τα σχολεία του κόσμου αλλάζουν σε κάποιο χρονικό διάστημα.

Είναι δυνατόν να αναμένει κάποιος ότι ένα μάθημα που διδάσκεται θα έχει τα ίδια βιβλία και την ίδια ύλη για 20 χρόνια; Τότε έχεις βγει εκτός ζωής. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που ανήκει στην Ευρώπη και προχωράει. Έχουμε τεράστια κρίση, καμία αντίρρηση, υποφέρουμε όλοι από αυτή την κρίση, αλλά η Ελλάδα προχωράει. Μπορούμε να μείνουμε στα ίδια που κάναμε όταν πήγαινα εγώ σχολείο; Δεν έχει αλλάξει το βιβλίο των μαθηματικών, της ιστορίας;

Δεν μπορούμε να είμαστε εναντίον της αλλαγής, μπορούμε, όμως, και πρέπει να συζητήσουμε τι είδους αλλαγή θέλουμε. Αυτή η συζήτηση δεν προϋποθέτει να ομοφωνήσουμε, μόνο σε καθεστώτα μονοκομματικά ομοφωνείς.

Στις Δημοκρατίες διαφωνείς, καταγράφεται η διαφωνία και υπάρχει μία πλειοψηφία, όπως προβλέπει ο νόμος».

Πηγή: ΠΑΤΡΙΣ 

Κυριακή, 29 Οκτωβρίου 2017

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ "ΣΥΝΑΞΗ" ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ


Το περιοδικό Σύναξη, στο πλαίσιο της Έκθεσης Ορθόδοξου Χριστιανικού Βιβλίου στην Αθήνα ) διοργανώνει εκδήλωση το Σάββατο 4 Νοεμβρίου, ώρα 11:40, με θέμα "Ετεροδοξία και Αίρεση".

Χριστιανοί Κόπτες μάρτυρες στο παρελθόν και στο παρόν

Την προσεχή Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2017, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ερμείας, Πρόεδρος του Κοπτικού Ορθοδόξου Κέντρου Πολιτισμού (Coptic Orthodox Cultural Center) που εδρεύει στο Κάιρο της Αιγύπτου και τελεί υπό την αιγίδα του Κοπτικού Ορθοδόξου Πατριαρχείου, θα επισκεφθεί το Τμήμα Θεολογίας ΑΠΘ και θα δώσει διάλεξη με θέμα «Χριστιανοί Κόπτες μάρτυρες στο παρελθόν και στο παρόν». Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί στο Β΄ Αμφιθέατρο της Θεολογικής Σχολής και ώρα 13:00-14:30, στο πλαίσιο του μαθήματος «Εισαγωγή στη Χριστιανική Γραμματεία και Αγιολογία» του Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Παναγιώτη Υφαντή, ενώ θα συνοδευθεί από έκθεση φωτογραφιών και εικόνων με θέμα τους σύγχρονους Κόπτες μάρτυρες. H έκθεση θα φιλοξενηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του τετάρτου ορόφου (ώρες λειτουργίας 12:00 – 17:00).