Δευτέρα, 16 Οκτωβρίου 2017

Πρόσκληση σε επιμορφωτικό σεμινάριο των θεολόγων καθηγητών της ΔΔΕ Πέλλας με θέμα: «Διδασκαλία με το νέο ΠΣ στα Θρησκευτικά Γυμνασίου και Λυκείου: σχεδιασμός διδακτικού διώρου και τεχνικές διδασκαλίας» (19 Οκτωβρίου 2017)ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                           
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πληροφορίες: Πολύβιος Στράντζαλης
Ταχ. Δ/νση:  Χάλκης 8,     10ο Χιλ.
                   Θεσσαλονίκης - Μουδανιών
Ταχ. Κωδ. :  57001
Ταχ. Θυρ. :  Δ. 5019
Τηλέφωνο : 2310/365346
Κιν: 6977546481
FAX          : 2310/286715
E-MAIL     : grss@kmaked.pde.sch.gr

    
               Θεσσαλονίκη: 16 – 10 - 2017
                Αριθμ. Πρωτ.:  1157


Προς
τους εκπαιδευτικούς κλ. ΠΕ01
της ΔΔΕ Πέλλας


(Δια μέσου της ΔΔΕ Πέλλας)Κοιν.:  Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

ΘΕΜΑ :  «Πρόσκληση σε επιμορφωτικό σεμινάριο εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ01»

ΣΧΕΤ: Το υπ’ αριθμ.  23800/16-10-2017 έγγραφο έγκρισης της

             Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

 

σας  προσκαλώ στο επιμορφωτικό σεμινάριο των Θεολόγων καθηγητών της ΔΔΕ Πέλλας, που θα πραγματοποιηθεί στις 19 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 12:00-14:00 στο 1ο ΓΕΛ Γιαννιτσών με θέμα:


«Διδασκαλία με το νέο ΠΣ στα Θρησκευτικά Γυμνασίου και Λυκείου: σχεδιασμός διδακτικού διώρου και τεχνικές διδασκαλίας»

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολείων να ενημερώσουν ενυπόγραφα τους εκπαιδευτικούς ΠΕ01 και  να τροποποιήσουν τα ωρολόγια προγράμματα, έτσι ώστε να μην υπάρξει απώλεια διδακτικών ωρών. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών είναι προαιρετική και η μετακίνησή τους θα γίνει χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.

                                                                          Ο Σχολικός Σύμβουλος Θεολόγων

                                                


                                                                                Δρ. Πολύβιος  Στράντζαλης

Τετάρτη, 11 Οκτωβρίου 2017

Πρόσκληση σε επιμορφωτικό σεμινάριο των θεολόγων καθηγητών της ΔΔΕ Χίου με θέμα: «Διδασκαλία με το νέο ΠΣ στα Θρησκευτικά Γυμνασίου και Λυκείου: βιωματική και διερευνητική μάθηση» (24 Οκτωβρίου 2017)ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                           
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πληροφορίες: Πολύβιος Στράντζαλης
Ταχ. Δ/νση:  Χάλκης 8,     10ο Χιλ.
                   Θεσσαλονίκης - Μουδανιών
Ταχ. Κωδ. :  57001
Ταχ. Θυρ. :  Δ. 5019
Τηλέφωνο : 2310/365346
Κινητό :  6977546481
FAX          : 2310/286715
E-MAIL     : grss@kmaked.pde.sch.gr

    
              Θεσσαλονίκη: 11 – 10 - 2017
              Αριθμ. Πρωτ.:  1137

Προς
τους εκπαιδευτικούς κλ. ΠΕ01
της ΔΔΕ Χίου

(Δια μέσου της ΔΔΕ Χίου)

Κοιν.:
α) Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου

β) Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Kεντρικής Μακεδονίας

ΘΕΜΑ :  «Πρόσκληση σε επιμορφωτικό σεμινάριο εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ01»

ΣΧΕΤ: Το υπ’ αριθμ. 4674/28-09-2017 έγγραφο έγκρισης της

             Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

 

σας  προσκαλώ στο επιμορφωτικό σεμινάριο των Θεολόγων καθηγητών της ΔΔΕ Λέσβου, που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τρίτη  και ώρα 12:00-14:00 στο 1ο Γυμνάσιο Χίου με θέμα:

 

«Διδασκαλία με το νέο ΠΣ στα Θρησκευτικά Γυμνασίου και Λυκείου: βιωματική και διερευνητική μάθηση»

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολείων να ενημερώσουν ενυπόγραφα τους εκπαιδευτικούς ΠΕ01 και  να τροποποιήσουν τα ωρολόγια προγράμματα, έτσι ώστε να μην υπάρξει απώλεια διδακτικών ωρών. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών είναι προαιρετική και η μετακίνησή τους θα γίνει χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.

                                                                          Ο Σχολικός Σύμβουλος Θεολόγων

                                                                                                                                Δρ. Πολύβιος  Στράντζαλης

Πρόσκληση σε επιμορφωτικό σεμινάριο των θεολόγων καθηγητών της ΔΔΕ Λέσβου με θέμα: «Διδασκαλία με το νέο ΠΣ στα Θρησκευτικά Γυμνασίου και Λυκείου: βιωματική και διερευνητική μάθηση» (23 Οκτωβρίου 2017)ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                           
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πληροφορίες: Πολύβιος Στράντζαλης
Ταχ. Δ/νση:  Χάλκης 8,     10ο Χιλ.
                   Θεσσαλονίκης - Μουδανιών
Ταχ. Κωδ. :  57001
Ταχ. Θυρ. :  Δ. 5019
Τηλέφωνο : 2310/365346
Κινητό :  6977546481
FAX          : 2310/286715
E-MAIL     : grss@kmaked.pde.sch.gr

    
           Θεσσαλονίκη: 11 – 10 - 2017
            Αριθμ. Πρωτ.:  1136

Προς
τους εκπαιδευτικούς κλ. ΠΕ01
της ΔΔΕ Λέσβου

(Δια μέσου της ΔΔΕ Λέσβου)

Κοιν.:
α) Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου

β) Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Kεντρικής Μακεδονίας

ΘΕΜΑ :  «Πρόσκληση σε επιμορφωτικό σεμινάριο εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ01»

ΣΧΕΤ: Το υπ’ αριθμ. 4673/28-09-2017 έγγραφο έγκρισης της

             Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

 

σας  προσκαλώ στο επιμορφωτικό σεμινάριο των Θεολόγων καθηγητών της ΔΔΕ Λέσβου, που θα πραγματοποιηθεί στις 23 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 12:00-14:00 στο ΠΕΚ Μυτιλήνης με θέμα:

 

«Διδασκαλία με το νέο ΠΣ στα Θρησκευτικά Γυμνασίου και Λυκείου: βιωματική και διερευνητική μάθηση»

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολείων να ενημερώσουν ενυπόγραφα τους εκπαιδευτικούς ΠΕ01 και  να τροποποιήσουν τα ωρολόγια προγράμματα, έτσι ώστε να μην υπάρξει απώλεια διδακτικών ωρών. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών είναι προαιρετική και η μετακίνησή τους θα γίνει χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.

                                                                          Ο Σχολικός Σύμβουλος Θεολόγων

                                                                                                                                Δρ. Πολύβιος  Στράντζαλης

«Οδηγίες για τη διδασκαλία των Θρησκευτικών στο Γυμνάσιο και τα Ημερήσια και Εσπερινά Λύκεια για το σχολικό έτος 2017-2018»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ  ΚΑΙ  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ        Α/ΘΜΙΑΣ &  Β/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ               ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ
Πολύβιος Στράντζαλης

Ταχ. Δ/νση:  Χάλκης 8, 10ο Χιλ.
                   Θεσσαλονίκης - Μουδανιών
Ταχ. Κωδ. :  57001
Ταχ. Θυρ. :  Δ. 5019
Τηλέφωνο : 2310/365346
Κινητό: 6977546481
FAX          : 2310/286715

E-mail     : grss@kmaked.pde.sch.gr
                  polstrantz@sch.gr
                Θεσ/νίκη: 11  – 10  - 2017
                              Αριθμ. Πρωτ.: 1139

Προς
Τους  Θεολόγους καθηγητές/τριες  των Σχολείων     

•             Δ/νσης Δ.Ε. Αν. Θεσ/νίκης, εκτός των καλλικρατικών δήμων Θερμαϊκού και Θέρμης
•             Δ/νσης Δ.Ε. Δυτ.  Θεσ/νίκης, (καλλικρατικοί δήμοι Νεάπολης-Συκεών, Αμπελοκήπων – Μενεμένης και Κορδελιού – Ευόσμου)
•             Δ/νσης Δ.Ε. Ν. Καβάλας
•             Δ/νσης Δ.Ε. Ν. Δράμας
•             Δ/νσης Δ.Ε. Γρεβενών
•             Δ/νσης Δ.Ε. Καστοριάς
•             Δ/νσης Δ.Ε. Κοζάνης
•             Δ/νσης Δ.Ε. Φλώρινας
•             Δ/νσης Δ.Ε. Πέλλας
•             Δ/νσης Δ.Ε. Λέσβου
•             Δ/νσης Δ.Ε. Σάμου
•             Δ/νσης Δ.Ε. Χίου

Κοιν.:  
•          Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας
•             Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
•             Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας
•             Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου

 

ΘΕΜΑ:  «Οδηγίες για τη διδασκαλία των Θρησκευτικών στο
Γυμνάσιο  και  τα Ημερήσια και Εσπερινά Λύκεια για το
σχολικό έτος 2017-2018»
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι σας στέλνω συνημμένα τα έγγραφα  που αφορούν τις οδηγίες για τη διδασκαλία των Θρησκευτικών στο Γυμνάσιο (αρ. πρωτ. 164306/Δ2/3-10-2017) και  τα Ημερήσια και Εσπερινά Λύκεια (αρ. πρωτ. 168781/Δ2/9-10-2017) για το  σχολικό έτος 2017-2018
                                                                                                Με τιμή
                                                                        Ο Σχολικός Σύμβουλος  Θεολόγων
Αν. Θεσσαλονίκης

                                                                                    Δρ. Πολύβιος Ι. Στράντζαλης

Τρίτη, 10 Οκτωβρίου 2017

Οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα των Θρησκευτικών στα Ημερήσια και Εσπερινά Λύκεια για το σχολικό έτος 2017-2018
ΚΑΙΡΟΣ: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΘΕΟΛΟΓΩΝ - (ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ)


  Χολαργός  9 Οκτωβρίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το Δ.Σ του Πανελληνίου Θεολογικού Συνδέσμου « ΚΑΙΡΟΣ-για την αναβάθμιση της θρησκευτικής εκπαίδευσης» αισθάνεται πραγματική την ανάγκη να ευχαριστήσει δημόσια τους 200 και πλέον θεολόγους   από όλη την Ελλάδα, που ανταποκρίθηκαν στη πρόσκλησή του και συμμετείχαν με ζήλο στις εργασίες της Πανελλήνιας Θεολογικής Συνάντησης που διεξήχθη από τις 6 έως τις 8 Οκτωβρίου 2017 στις εγκαταστάσεις του Γυμνασίου – Λυκείου της Ελληνογαλλικής σχολής Ουρσουλινών στο Νέο Ψυχικό. Οι δραστηριότητες της συνάντησης είχαν διπλό περιεχόμενο και σκοπό.  που αποσκοπούσε τόσο στην ανάδειξη του σύγχρονου θεολογικού προβληματισμού πάνω σε καίρια ζητήματα του καιρού μας, όσο και στην πρακτική αντιμετώπισης ζητημάτων που σχετίζονται άμεσα με την διδακτική πράξη και αναδύονται με ποικίλους τρόπους στη σημερινή σχολική ζωή. Για το λόγο αυτό το κεντρικό θέμα «Ορθόδοξη Εκκλησία και ταυτότητες στο σύγχρονο κόσμο»  υπηρετήθηκε από επτά συνολικά εισηγήσεις (απόγευμα Παρασκευής 6/10 & πρωϊνό Σαββάτου 7/10), από :1. τον Radu Preda  καθηγητή Ορθόδοξης Κοινωνικής Θεολογίας στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Babes-Bolyai, του Cluj-Napoca της Ρουμανίας, που ανέπτυξε με πληρότητα και πλούσια ιστορικά παραδείγματα και από την νεότερη ιστορική πορεία της Ευρώπης  αλλά και καίριες βιβλικές αναφορές το θέμα «Ορθοδοξία μεταξύ ολότητας, ολοκληρωτισμού και διαφορετικότητας» 2. την  επίκουρη καθηγήτρια Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας & Ποιμαντικής ΑΠΘ που υποστήριξε το θέμα « Η ταυτότητα του Ορθόδοξου στον κόσμο των δικαιωμάτων, της φυλετικής ισότητας , της αντιπροσώπευσης»  αναδεικνύοντας με την συνδρομή της ορθόδοξης παράδοσης, την ανάγκη της υπεύθυνης τοποθέτησης της Εκκλησίας σε θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων, όπως τίθενται επιτακτικά σήμερα 3. Τον Ιωάννη Μπέκο, Δρα Θεολογίας & ειδικό επιστήμονα Πανεπιστημίου Κύπρου που ανταποκρίθηκε με επάρκεια και γνώση στο θέμα « Ουδετερόθρησκο κράτος και φιλελευθερισμός: υπέρ ή εναντίον του Ορθόδοξου Χριστιανού;»  προκαλώντας έντονο προβληματισμό και διάλογο στη συνέχεια 3. τον ομότιμο καθηγητή Πολιτικής Ψυχολογίας Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας Παντείου Πανεπιστημίου Θάνο Λίποβατς, ο οποίος κλείνοντας τη πρώτη ημέρα  της συνάντησης αλλά και την πρώτη γενική θεματική με τίτλο « Ορθοδοξία και σύγχρονη κοινωνία: Από την προσκόλληση στην ταυτότητα στο άνοιγμα στην οικουμενικότητα»  ανέπτυξε συμπληρώνοντας  τις προηγούμενες εισηγήσεις το θέμα « Η ταυτότητα του ατόμου στην ύστερη  νεωτερικότητα και το έργο του Χριστιανισμού» αναδεικνύοντας με τη συνδρομή και της ψυχολογίας τη θέση του ατόμου στην εποχή μας αλλά και την επίδραση του Χριστιανισμού, 4. τον Παντελή ΚαλαΪτζίδη, Δρα Θεολογίας & διευθυντή της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου, που ανέλυσε το θέμα « Η ορθόδοξη ταυτότητα μεταξύ συνέχειας και ασυνέχειας, καθαρότητας και πρόσληψης του κόσμου» σημειώνοντας την ιστορική εξέλιξη της ταυτότητας του ορθόδοξου χριστιανού από τις απαρχές μέχρι σήμερα, 5. τον π. Δημήτριο Μπαθρέλλο, εφημέριο Ι.Ν. Αναλήψεως(Ντράφι) & επισκέπτη καθηγητή στο Institute for Orthodoxe Christian Studies του Cambridge, o οποίος μετέφερε τον προβληματισμό για το άτομο και την ταυτότητά του στην εκκλησιαστική πραγματικότητα, αναλύοντας το θέμα «Πέρα από την μοναρχία και τον ατομικισμό: η συνοδικότητα και πως (θα έπρεπε) να κατανοείται σήμερα» προτείνοντας τρόπους αναβάθμισης και ουσιαστικής λειτουργίας της συνοδικότητας στη ζωή της Ορθόδοξης Εκκλησίας σήμερα ως αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητάς της και  6. από τον Θανάση Παπαθανασίου, Δρ Θεολογίας, καθηγητή Λυκείου Ζεφυρίου, αρχισυντάκτη του περιοδικού Σύναξη, που  έθεσε με το θέμα « Η ταυτότητα της Ορθόδοξης Εκκλησίας απέναντι στις θρησκείες»  τον τρόπο αντιμετώπισης του «άλλου» και του «ξένου» από την Ορθόδοξη Εκκλησία, κλείνοντας  με αυτό το άνοιγμα στα έθνη και τον κόσμο, την θεματική του β΄ κύκλου εισηγήσεων που οριζόταν από τον τίτλο « Συζητώντας για την ταυτότητα της Ορθόδοξης Εκκλησίας σήμερα» ζήτημα που αντιμετωπίστηκε με ιδιαίτερη σοβαρότητα και ενδιαφέρον από την πλευρά του πολυπληθούς ακροατηρίου, καθώς η συζήτηση που αναπτύχθηκε στη συνέχεια εξέτρεψε χρονικά το  δεύτερο μέρος των δραστηριοτήτων της ημέρας .
Στα εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά εργαστήρια( του α΄κύκλου) που ακολούθησαν έμπειροι συνάδελφοι με γνώση του αντικειμένου και των  σύγχρονων τεχνικών διδασκαλίας [ Ξανθή Αλμπανάκη, Δρ Θεολογίας/ Πειρ. ΓΕΛ –ΠΑΝ. Μακεδονίας, Δήμητρα Κολάση,  ΜΑ Επιστήμες Αγωγής, Κυριακή Τριανταφυλλίδου, ΜΑ Διδακτικής Θρησκευτικών, Χριστόφορος Παπασωτηρόπουλος Θεολόγος (8ο ΓΕΛ Πάτρας), Στρατής Ψάλτου, Σύμβουλος ΙΕΠ – Δρ Κοινωνικής Ανθρωπολογίας & Ιστορίας, Μάριος Λιάγκης, επικ. Καθηγητής Θεολογικής σχολής ΕΚΠΑ]  ανέπτυξαν σε έξι συνολικά εργαστήρια θέματα εμπνευσμένα από τους δύο κύκλους εισηγήσεων και πρότειναν τρόπους διδακτικής αξιοποίησης του σύγχρονου θεολογικού λόγου στη σχολική τάξη με τη συνδρομή τεχνικών διδασκαλίας και στρατηγικών μάθησης, που αναπτύσσονται και στο νέο ΠΣ για το ΜτΘ. Στα εργαστήρια του απογευματινού κύκλου της ίδιας μέρας (Σάββατο 7/10) οι συνάδελφοι Αρσένιος Αρσενάκης th, Eκπαιδευτικός στο Πειραματικό Γυμνάσιο Ρεθύμνου), Γιώργος Καπετανάκης (Δρ Θεολογίας-Διευθυντής Γυμνασίου), Βιολέττα Μένεγα (Θεολόγος στο 3ο ΓΕΛ Ν. Σμύρνης),  Παναγιώτης Μπιλίδης (Θεολόγος στο 1ο ΓΕΛ Ασπροπύργου) και Νικόλαος Τσιρέβελος(Δρ Θεολογίας ΑΠΘ, καθηγητής στο Βενετόκλειο 1ο ΓΕΛ Ρόδου) συνέχισαν με θέματα που παραπέμπουν σε πτυχές και θεματικές του νέου ΠΣ για τα Θρησκευτικά και σχετίζονται με τη θεματική της συνάντησης  εισηγούμενοι ταυτόχρονα και τρόπους αξιολόγησης των μαθητών.
Στη διάρκεια της τρίτης ημέρας (Κυριακή 8/10)  κάτω από τον κεντρικό τίτλο « Οι επιζήσαντες : οι αλλαγές στον στίβο της διδακτικής μεθοδολογίας των Θρησκευτικών» οι συντονιστές των εργαστηρίων της συνάντησης  Μάριος Κουκουνάρας-Λιάγκης(Επίκουρος καθηγητής Τμ. Θεολογίας ΕΚΠΑ) και Άγγελος Βαλλιανάτος (Σχολικός Σύμβουλος Θεολόγων) συζήτησαν σε ολομέλεια αρχικά και σε επιμέρους εργαστήρια στη συνέχεια για τη σχέση του δασκάλου με το μαθητή του μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και για την συμβολή του νέου ΠΣ στη διαδικασία της μάθησης και της αξιολόγησης του μαθητή, ενώ οι θεολόγοι εκπαιδευτικοί Μαρία Λυράκη, Τασούλα Παπατρέχα, Εβίτα Ρεντζή και Μανώλης Παπαϊωάννου συνεισέφεραν σε ρόλο «εμψυχωτή» στη συγκεκριμένη δραστηριότητα που  ολοκληρώθηκε με συζήτηση - ανατροφοδότηση στην ολομέλεια των συμμετεχόντων θεολόγων εκπαιδευτικών. Η όλη εκδήλωση έκλεισε με προσφορά γεύματος αποχαιρετισμού στους συναδέλφους  από τη Ρόδο, τη Κρήτη, τη Μυτιλήνη, τη Θεσσαλονίκη, τα Κύθηρα, τη Λευκάδα, τη Νάξο, τη Τήνο, τη Λάρισα, την Εύβοια, την Αθήνα, τη Πάτρα, τη Μεσσηνία,  που τίμησαν με την παρουσία  τους τη πρωτοβουλία του συλλόγου μας και επίδοση βεβαιώσεων παρακολούθησης σε όλους.
                                                                         Για το Δ.Σ
Ο Πρόεδρος                                                                                    Ο Γ. Γραμματέας
Δ. ΜΟΣΧΟΣ                                                                                   Γ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Αναπλ. Καθηγητής                                                                         Θεολόγος-Φιλόλογος ΔΕ
Τμ. Θεολογίας ΕΚΠΑ