Τρίτη, 22 Αυγούστου 2017

25o Διεθνές Οικουμενικό Συνέδριο Ορθόδοξης Πνευματικότητας με θέμα: «Το δώρο της Φιλοξενίας»

Το 25o Διεθνές Οικουμενικό Συνέδριο Ορθόδοξης Πνευματικότητας με θέμα: «Το δώρο της Φιλοξενίας» διοργανώνεται στο μοναστήρι του Bose της Ιταλίας στις 6-9 Σεπτεμβρίου του 2017. Το φετινό συνέδριο θα λαμπρύνουν με την παρουσία τους ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος και ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας κ. Θεόδωρος. Από το Τμήμα Θεολογίας ομιλητές είναι οι καθηγητές Χρυσόστομος Σταμούλης και Φώτιος Ιωαννίδης. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα του Συνεδρίου.

Η διδακτέα και εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα που εξετάζονται στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2018 (Εσπερινά ΓΕΛ) (ΦΕΚ)

Η διδακτέα και εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα που εξετάζονται στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2018 (ΓΕΛ) (ΦΕΚ)

Αναστάσιος Μαράς, Ο Νεόφυτος Καυσοκαλυβίτης στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες

Σάββατο, 19 Αυγούστου 2017

Επιμόρφωση για όλους τους εκπαιδευτικούς των Γενικών Λυκείων από 4-8 Σεπτεμβρίου

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για όλους τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στα Γενικά Λύκεια, “δρομολογεί” το υπουργείο Παιδείας, βασιζόμενο στην έκθεση που κατέθεσε το ΙΕΠ, μετά την ανατροφοδότηση που έλαβε από αντιπροσωπευτικό δείγμα Γενικών Λυκείων και τις προτάσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την υλοποίηση των δημιουργικών εργασιών το σχ. έτος 2016-17.

Η επιμόρφωση , σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου Παιδείας, θα ολοκληρωθεί εντός του Σεπτεμβρίου και το μεγαλύτερο μέρος της θα υλοποιηθεί την εβδομάδα 4-8 Σεπτεμβρίου.

Μετά την έναρξη των μαθημάτων, οι σχολικές μονάδες θα διευκολύνουν τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών κάθε ειδικότητας με την ανάλογη προσαρμογή του ωρολογίου προγράμματος, ώστε να μη διαταραχθεί η εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.

Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου Παιδείας:

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ: Στόχος είναι να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί για το θεωρητικό πλαίσιο των εργασιών και να συμμετάσχουν σε εργαστήρια παραδειγματικού σχεδιασμού της θεματολογίας τους και της διαδικασίας εκπόνησης και αξιολόγησής τους, προκειμένου να υποστηριχθούν για την αποδοτικότερη αξιοποίησή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ: Η επιμόρφωση αυτή θα έχει διάρκεια μία ημέρα για κάθε εκπαιδευτικό (με κυλιόμενο πρόγραμμα ανά νομό και ειδικότητα) και θα απευθύνεται σε όλους/ες τους/τις υπηρετούντες/ούσες σε ΓΕΛ εκπαιδευτικούς.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΊΟ: Οι εκπαιδευτικοί απαλλάσσονται της υποχρέωσής τους να παρίστανται στο σχολείο τους την ημέρα που θα συμμετέχουν στην επιμόρφωση (είτε ως επιμορφούμενοι/ες είτε ως επιμορφωτές/τριες).

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Η επιμόρφωση θα διαρθρώνεται σε δυο ενότητες, ως εξής:

1η ενότητα: Δύο (2) ώρες αφιερωμένες γενικά στον σκοπό και στη σημασία των εργασιών, στα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα της διαδικασίας εκπόνησης εργασιών, στον τρόπο οργάνωσης της τάξης κατά την εκπόνηση, στον τρόπο υποστήριξης των μαθητών/τριών και στον τρόπο αξιολόγησης των εργασιών

2η ενότητα: Τρεις (3) ώρες αφιερωμένες σε παραδείγματα θεμάτων ανά γνωστικό αντικείμενο, σε παραδείγματα ανατροφοδότησης προς τον/τη μαθητή/τρια (προτάσεις βελτίωσης της εργασίας) και παραδείγματα αξιολόγησης.

Το ΙΕΠ θα αναρτήσει υποστηρικτικό υλικό και για τις δύο ενότητες στην ιστοσελίδα του.

ΤΑ ΠΕΚ
Η επιμόρφωση θα οργανωθεί από τα ΠΕΚ και θα υλοποιηθεί είτε στον χώρο του ΠΕΚ είτε σε κάποιο/α σχολείο/α στην έδρα της Περιφέρειας καθώς και σε ένα ή περισσότερα σχολεία σε κάθε πρωτεύουσα των υπόλοιπων περιφερειακών ενοτήτων κάθε Περιφέρειας. Για την περίπτωση των νησιωτικών ή απομακρυσμένων περιφερειών μπορεί να αξιοποιηθούν τεχνολογικά εργαλεία εξ αποστάσεως παρακολούθησης και συμμετοχής στην επιμόρφωση.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΚΑΙ ΔΔΕ

Για την καλύτερη δυνατή οργάνωση και υλοποίηση της επιμόρφωσης αυτής, κρίνεται απαραίτητη η συνεργασία των ΠΕΚ, των Σχολικών Συμβούλων και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

ΟΔΗΓΙΕΣ

Για τον σκοπό αυτό υπουργείο Παιδείας δίνει τις ακόλουθες οδηγίες προς τα ΠΕΚ, τους Σχολικούς Συμβούλους και Διευθυντές Εκπαίδευσης:

1) Οι Διευθυντές/ντριες και Υποδιευθυντές/ντριες των ΠΕΚ όλης της χώρας καλούνται να αναζητήσουν επαρκή αριθμό έμπειρων επιμορφωτών/τριών (μέλη ΔΕΠ, σχολικούς/ές συμβούλους, εκπαιδευτικούς με εμπειρία στην καθοδήγηση εκπόνησης συνθετικών και δημιουργικών εργασιών) οι οποίοι/ες θα αναλάβουν την επιμόρφωση. Επίσης ορίζουν σε συνεργασία με τους/τις σχολικούς/ές συμβούλους ποιες μέρες θα υλοποιηθεί η επιμόρφωση για τις επιμέρους ειδικότητες σε κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης της Περιφέρειάς τους καθώς και σε πόσες ομάδες θα διαμοιραστούν οι εκπαιδευτικοί κάθε ειδικότητας για τη δεύτερη ενότητα της επιμόρφωσης. Το τελικό πρόγραμμα της επιμόρφωσης καταρτίζεται με ευθύνη των ΠΕΚ σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και αποστέλλεται στα σχολεία μέσω των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

2) Οι Σχολικοί/ές Σύμβουλοι καλούνται να συνεργαστούν με τα ΠΕΚ και να συνδράμουν το έργο της επιμόρφωσης, αναλαμβάνοντας οι ίδιοι/ες μέρος της επιμόρφωσης και προτείνοντας εκπαιδευτικούς με προσόντα και εμπειρία στο συγκεκριμένο θέμα.

3) Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με το ΠΕΚ της οικείας Περιφέρειας, καλούνται να συνδράμουν στο οργανωτικό σκέλος της επιμόρφωσης, ενημερώνοντας τα ΠΕΚ για τον ακριβή αριθμό των εκπαιδευτικών ανά ειδικότητα, εξασφαλίζοντας κατάλληλους χώρους για την επιμόρφωσή τους, κατανέμοντας στους συγκεκριμένους χώρους τους/τις εκπαιδευτικούς, διευκολύνοντας τις μετακινήσεις των εκπαιδευτικών και παρέχοντας γραμματειακή υποστήριξη στους χώρους επιμόρφωσης.


Πηγή: ESOS

Πέμπτη, 17 Αυγούστου 2017

Η νέα φιλοσοφία των Θρησκευτικών

του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΑΚΑΣΑ

Με τους στίχους του Φοίβου Δεληβοριά για το τραγούδι του «Ενας ίσον Κανένας» ξεκινά η πρώτη θεματική ενότητα –με τίτλο «Ζούμε μαζί»– των Φακέλων για το μάθημα των Θρησκευτικών της Γ΄ Δημοτικού. Η αρχή αυτή σηματοδοτεί και τη φιλοσοφία των νέων προγραμμάτων σπουδών για το μάθημα, τα οποία πέρασαν από... χίλια κύματα –Εκκλησίας, πολιτικών και θεολόγων– μέχρι που να εκδοθούν στην τελική τους μορφή, που παρουσιάζει σήμερα η «Κ».

Ειδικότερα, κάθε Φάκελος στα Θρησκευτικά Δημοτικού και Γυμνασίου περιλαμβάνει πηγές, κείμενα αναφοράς, μαρτυρίες, σύγχρονα θεολογικά δοκίμια, υλικό της θεολογικής επιστήμης και της ορθόδοξης παράδοσης καθώς και ιδέες για διερευνητικές και βιωματικές εργασίες και δραστηριότητες. «“Οι εικόνες και τα γράμματα είναι, στην πραγματικότητα, συγγενείς εξ αίματος”, υποστηρίζει ο Ερνστ Γκόμπριτς. Με αυτά τα δύο ο άνθρωπος εντυπώνει, αποτυπώνει και μοιράζεται με τους γύρω του τόσο τον εσωτερικό του κόσμο όσο και τον εξωτερικό κόσμο που τον περιβάλλει. Είναι γεγονός πως η εικόνα έχει τεράστια δύναμη και η εντύπωση που προκαλεί στον άνθρωπο είναι πολύ ισχυρή. Οπως είπε και ο Ξουν Zι, Κινέζος ζωγράφος του 4ου αιώνα π.Χ., “μία εικόνα αξίζει χίλιες λέξεις!”» είναι μία αναφορά στο κεφάλαιο για τη δύναμη της εικόνας στον Φάκελο Β΄ Γυμνασίου. «Η συζήτηση, στον δημόσιο χώρο, πραγματικοτήτων με δημόσιο χαρακτήρα, καθώς εντός αυτού αναπτύσσονται, με αυτόν διαλέγονται, από αυτόν επηρεάζονται και αυτόν συνδιαμορφώνουν, δεν αποτελεί πολυτέλεια, πολύ περισσότερο δεν αποτελεί ύποπτη υπερβολή, απερισκεψία, αλλά βαθιά αναγκαιότητα η οποία κυρίως και πάνω από όλα συνδέεται με την ιστορική στιγμή. Τόσο η Εκκλησία, όσο και η Αριστερά, αποτελούν σημεία αναφοράς μεγάλων τμημάτων του ελληνικού λαού, από τα οποία απαιτείται τολμηρή και ξεκάθαρη κατάθεση θέσεων. Βέβαια, μια τέτοια προσπάθεια προϋποθέτει κατάφαση στην αλλαγή ενός κόσμου που αλλάζει και μας αλλάζει, τη στιγμή που όσο εμείς αλλάζουμε τον αλλάζουμε. Eνα πέρασμα, δηλαδή, από την ανεύθυνη παρακολούθηση-ενοχοποίηση της ζωής των άλλων, στην έμπονη ζωή με τον άλλο, ζωή για τον άλλο, ζωή στον άλλο. Μια αναχώρηση από την εργαλειακή - συστημική κατανόηση του ανθρώπου και μια αυτοπαράδοση στο θαύμα του κοινού, όχι κατ’ ανάγκην ταυτόσημου, βηματισμού», αναφέρει ο Φάκελος της Β΄ Λυκείου για την Εκκλησία και Αριστερά.

Oι πηγές

Ο Φάκελος Μαθήματος έχει κυρίως πηγές από βιβλικά, πατερικά, λειτουργικά, αγιολογικά και ιστορικά κείμενα, εικονιστικό υλικό από την εκκλησιαστική παράδοση, καθώς και από τη θρησκευτική και κοσμική τέχνη, φωτογραφίες, σκίτσα, χάρτες, διαγράμματα, αποσπάσματα από τη σύγχρονη θεολογική βιβλιογραφία, λογοτεχνικά κείμενα, βιογραφικά στοιχεία για εκκλησιαστικές, θεολογικές και άλλες θρησκευτικές προσωπικότητες, πολιτισμικά, λαογραφικά και λογοτεχνικά στοιχεία. Επίσης, περιλαμβάνει κείμενα και στοιχεία από άλλες θρησκευτικές παραδόσεις, με κριτήριο επιλογής την πληρέστερη γνώση του θρησκευτικά διαφορετικού, και την καλλιέργεια διαπολιτισμικής και διαθρησκευτικής ενημέρωσης.

Οπως ανέφερε στην «Κ» ο Σταύρος Γιαγκάζογλου, θεολόγος και σύμβουλος του υπουργείου Παιδείας «οι Φάκελοι θέτουν μία διαφορετική οπτική σε σχέση με το έως τώρα στη μάθηση. Θέλουμε ο μαθητής να μπορεί να διαβάζει τη θρησκευτική παράδοση, τα κείμενα, τη γλώσσα, την τέχνη, με όρους του σήμερα». Οι Φάκελοι Μαθήματος στα Θρησκευτικά θα διανεμηθούν στα σχολεία και στους μαθητές τον προσεχή Σεπτέμβριο, ενώ τα νέα βιβλία, στην ίδια φιλοσοφία με τους Φακέλους, θα φθάσουν στα σχολεία το 2019.

Συνεχίζεται για το σχολικό έτος 2017 -2018 το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μετεωρολογίας, με τίτλο «Περί Ανέμων και Υδάτων»

Συνεχίζεται για το σχολικό έτος 2017 -2018 το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Περί Ανέμων και Υδάτων» που διοργανώνει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, σε συνδυασμό με ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα αστρονομίας και διαστημικής φυσικής.
Το διαδραστικό πρόγραμμα «Περί Ανέμων & Υδάτων» απευθύνεται σε μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο e-mail: koletsis@meteo.noa.gr

"Ερευνητικές Περιηγήσεις": Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών ανοίγει τις πόρτες του στους μαθητές

Η δράση αφορά όλα τα σχολεία της χώρας και απευθύνεται σε μαθητές Λυκείου, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν τους χώρους του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ), και να έρθουν σε επαφή με τους ερευνητές, τα εργαστήρια και την ερευνητική δραστηριότητα που πραγματοποιείται σε αυτό.
Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ), ένα από τα μεγαλύτερα Ερευνητικά Κέντρα της χώρας, αξιοποιώντας τη μακρόχρονη διεπιστημονική και εκπαιδευτική του εμπειρία, ανταποκρίνεται στα σύγχρονα αιτήματα των νέων, διευρύνοντας το πεδίο των επιστημονικών τους αναζητήσεων. Στο πλαίσιο αυτό οργανώνει και το σχολικό έτος 2017-2018 την εκπαιδευτική δράση «Ερευνητικές Περιηγήσεις».

Η δράση απευθύνεται κυρίως σε μαθητές Λυκείου, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν τα Ινστιτούτα του ΕΙΕ και το ΕΚΤ, να εξοικειωθούν με τις προηγμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και υποδομές (Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας, Ινστιτούτο Θεωρητικής Φυσικής και Χημείας, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης), και να έρθουν σε επαφή με τους ερευνητές, τα εργαστήρια και την ερευνητική δραστηριότητα που πραγματοποιείται σε αυτό. Οι επισκέψεις οργανώνονται με στόχο τη διερευνητική μάθηση των μαθητών στους χώρους που καλλιεργείται η έρευνα, τη γνωριμία με το επάγγελμα και τον χώρο εργασίας του ερευνητή, τα εργαλεία της έρευνάς του και την παρακολούθηση πειραμάτων εν εξελίξει. Πέρα από την προφανή συμβολή σε θέματα διεύρυνσης της γνώσης και επαγγελματικού προσανατολισμού, η δράση αποσκοπεί στην προβολή της ελεύθερης κριτικής σκέψης ως θετικό πρότυπο αντίληψης της πραγματικότητας.

Stanley Hauerwas, Η πολιτική του Ευαγγελίου, (Μετάφραση-Επίμετρο: π. Ευάγγελος Γκανάς), Βιβλιοθήκη του Κηρύγματος 5, Άρτος Ζωής, Αθήνα 2017

Τα κηρύγματα του Στάνλεϋ Χάουεργουας, μεγάλου σύγχρονου Προτεστάντη θεολόγου, διαπνέονται βαθύτατα από την πεποίθηση ότι η θεολογία είναι κατά βάση «πρακτικός λόγος», ο οποίος αποσκοπεί στη διαμόρφωση ενός λαού που να είναι όντως βασίλειον ἱεράτευμα καί ἔθνος ἅγιον, ενός λαού πού θα αφηγείται τα γεγονότα της ιστορίας της σωτηρίας σε έναν κόσμο αμήχανο από τον επικρατούντα σχετικισμό. Ο λόγος που αυτός ο λαός του Θεού πρέπει να αναλάβει την ευθύνη τούτης της αφήγησης είναι ένας και μόνος: «Επειδή», σύμφωνα με τον τίτλο ενός κηρύγματος, «αυτό είναι η αλήθεια». Ο Stanley Hauerwas γεννήθηκε το 1940 στο Τέξας των ΗΠΑ. Σπούδασε θεολογία στο πανεπιστήμιο του Yale. Δίδαξε Χριστιανική Ηθική στα πανεπιστήμια Notre Dame και Duke. Έχει γράψει πάνω από σαράντα βιβλία και θεωρείται σήμερα ένας από τους θεολόγους με τη μεγαλύτερη επίδραση στον αγγλοσαξονικό χώρο. Η συνεισφορά του είναι σημαντική και στις τρεις κυριότερες εξελίξεις της θεολογίας τα τελευταία τριάντα χρόνια: μετα-φιλελευθερισμός, αφηγηματική θεολογία, ηθική των αρετών. Αντισυμβατικός και τολμηρός, εκφράζει μια γνήσια προφητική φωνή η οποία προτάσσει την ανάγκη η Εκκλησία να συνιστά με τη ζωή της μαρτυρία της Βασιλείας του Θεού πού έρχεται.

Πηγή: ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ

Θεολογικό περιοδικό Σύνθεσις (τόμος 5, τεύχος 1)

Περιεχόμενα

Mirjam Schambeck, Για ποιον λόγο οι μετανεωτερικές κοινωνίες δεν μπορούν να αρνηθούν το Μάθημα των Θρησκευτικών με συγκεκριμένη ερμηνευτική προοπτική: Θρησκειοπαιδαγωγική θεώρηση και παραδείγματα 1-19

Mirjam Schambeck, Θεολογικά Θέματα και η Διδακτική των Θρησκευτικών: Για ποιον λόγο το θεολογικό μοντέλο της Συσχέτισης (Συνάντησης) δεν έχει “ξοφλήσει” 20-40

Athanasios Stogiannidis, Το Μάθημα των Θρησκευτικών στη Δημόσια Εκπαίδευση: Ένα Μάθημα Θέσεων, Στοχασμού και Ερμηνείας 41-67

Emmanouil Chalkiadakis, The Patriarch of Alexandria Meletios Metaxakis and the Greek–Orthodox migration and mission in Africa 68-81

Alexandra Ntotsika, Αριστοτελικά νοήματα ή πράγματα; 82-87

Georgios Gaitanos, Πολιτική και Εκκλησία: Η στάση του Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ.κ. Μιχαήλ Κωνσταντινίδη στη διαχείριση των σχέσεων Εκκλησίας και Πολιτείας 88-128

Georgios Kounnousiis, Θρησκευτική Παιδεία : η ωφέλιμος αγωγή 129-139

Pavlos Serafeim, Ο κοσμικός παράγοντας στην εκλογή Οικουμενικών Πατριαρχών κατά τη νεότερη περίοδο της ιστορίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου (1830-1948) 140-150

Johann Hausreither, A Contribution to Prof. Larentzakis‘ book “The Orthodox Church” 151-157

Richard Janus, The Wittenberg-Constantinople Negotiations in the 16th and 17th Century. A Form of Early Ecumenical Dialogue? 158-161

Stylianos Tsompanidis, Ο Οικουμενικός Λόγος του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίου 162-187

Georgios Martzelos, Η συμβολή του καθηγ. Γρηγόρη Λαρεντζάκη κατά τη συζήτηση του ρωμαϊκού κειμένου για την προέλευση του Αγ. Πνεύματος στην ελληνική και τη λατινική παράδοση (Βιέννη 1998) 188-199

Stylianos Tsompanidis, “Επαινος για την αναγόρευση του κ. Γρηγορίου Λαρεντζάκη σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ. 193-201

Pablo Argarate, Αυστρία και Γκρατς: Ένα Επιτυχές Παράδειγμα Οικουμενικού Έργου 202-205

Βιβλιοκρισίες

Panayiotis Yfantis, Thekla Kuhnis Hertmann, Θεραπεία κάτω από σκιά. Θεραπείες στις εικόνες, θεραπεία από τις εικόνες 206-209

Μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο των άρθρων του περιοδικού εδώ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ - ΕΠΑΛ 2017


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ - ΕΠΑΛ 2017

Αρ.Πρωτ.Φ253.2/133316/Α5/04-08-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ,
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ - ΤΜΗΜΑ Α
email: t01ode2(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Κων/να Ντούτσου 2103442684
Ανδρέας Λάμπος 2103442702
Νταραγιάννης Γεώργιος 2103442696
Fax: 210-3442098

ΘΕΜΑ:
Α. Καθορισμός προγράμματος επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2017:
1. μαθημάτων Γενικών Λυκείων,
2. μαθημάτων ΕΠΑΛ γενικής παιδείας και ειδικότητας
3. ειδικών μαθημάτων των υποψηφίων για εισαγωγή στα οικεία τμήματα
Β. Ορισμός προθεσμίας υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της Φ.251/37802/Α5 (ΦΕΚ 698 Β΄/2016) «Διαδικασίες σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου, με το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που θεσπίστηκε με το Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».
3. Τις διατάξεις της Φ.151/27299 /Α5 (ΦΕΚ 545 Β΄/2017) Υ.Α. «Πρόσβαση αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ) σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές κατευθύνσεις Τμημάτων των Τ.Ε.Ι., ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπ/σης (ΑΣΤΕ), των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Σχολής Αστυφυλάκων, της Σχολής Πυροσβεστών, των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), και για ειδικό ποσοστό θέσεων 1% επί του αριθμού των θέσεων ανά Τμήμα σε τμήματα σχολών των Πανεπιστημίων».
4.Τις διατάξεις του άρθρου 5 της αριθμ. Φ.253/128314/Β6/29-11-2002 (ΦΕΚ 1538 Β΄) Υ.Α. «Ορισμός των τμημάτων και των σχολών των Πανεπιστημίων, των ΤΕΙ και των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων, των Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης για την εισαγωγή στα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες, τα αντίστοιχα ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για κάθε ένα από τα τμήματα και τις σχολές αυτές, τον τρόπο, τον τόπο και το χρόνο εξέτασης και βαθμολόγησης της εξέτασης στα ειδικά αυτά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4468/2017 (ΦΕΚ 61 Α΄).
6. Τις διατάξεις της αριθμ. 253.2/92419/Α5 (ΦΕΚ 1937 Β΄) Υ.Α «Καθορισμός οργάνωσης και τρόπου διεξαγωγής επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων μαθημάτων έτους 2017.»
5. Τις διατάξεις του ΠΔ 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α 1. Καθορίζουμε το πρόγραμμα διεξαγωγής των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων Γενικών Λυκείων έτους 2017, ως ακολούθως:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

ΗΜΕΡΑ
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΜΑΘΗΜΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
(Ο.Π.=ΟμάδαΠροσανατολισμού)
ΔΕΥΤΕΡΑ
4-9-2017
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΤΡΙΤΗ
5-9-2017
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 
Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ,
Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ
6-9-2017
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΦΥΣΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ
 
ΠΕΜΠΤΗ
7-9-2017
ΛΑΤΙΝΙΚΑ
ΧΗΜΕΙΑ
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
8-9-2017
ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗΣΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ
9-9-2017
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΓΕΝΙΚΗΣΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗΣΠΑΙΔΕΙΑΣ

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται για όλα τα μαθήματα η 16.00 μ.μ.

Η προσέλευση των υποψηφίων στις αίθουσες εξέτασης γίνεται 30 λεπτά τουλάχιστον πριν από την έναρξη των εξετάσεων.

Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος ορίζεται σε τρεις (3) ώρες.

Οι υποψήφιοι των εσπερινών λυκείων, ανεξαρτήτως της κατηγορίας με την οποία επέλεξαν να εξεταστούν στις εξετάσεις της τακτικής εξεταστικής περιόδου, συμμετέχουν στις επαναληπτικές εξετάσεις μαζί με τους υποψηφίους των ημερησίων λυκείων. Εξετάζονται στην ίδια ύλη και θέματα με τους υποψηφίους των ημερησίων λυκείων και διεκδικούν τις ίδιες με αυτούς θέσεις.

Α 2. Καθορίζουμε το πρόγραμμα των επαναληπτικών εξετάσεων των Ειδικών Μαθημάτων των υποψηφίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για εισαγωγή σε Σχολές και Τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα, ως ακολούθως:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2017 ΓΙΑ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ

ΗΜΕΡΑ
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΜΑΘΗΜΑ
ΩΡΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ
11-9-2017
ΑΓΓΛΙΚΑ
16.00μμ
ΤΡΙΤΗ
12-9-2017
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ
12.30μμ
ΤΕΤΑΡΤΗ
13-9-2017
ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
12.30μμ
ΠΕΜΠΤΗ
14-9-2017
ΓΑΛΛΙΚΑ
16.00μμ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
15-9-2017
ΑΡΜΟΝΙΑ
16.00μμ
ΣΑΒΒΑΤΟ
16-9-2017
ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ
ΙΣΠΑΝΙΚΑ
12.30μμ
16.30μμ
ΔΕΥΤΕΡΑ
18-9-2017
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
ΙΤΑΛΙΚΑ
12.30μμ
16.30μμ
Η ώρα έναρξης εξέτασης για όλα τα μαθήματα ορίζεται στον ως άνω πίνακα.
Η προσέλευση των υποψηφίων στις αίθουσες εξέτασης θα γίνεται 30 λεπτά τουλάχιστον πριν από την έναρξη των εξετάσεων.

Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος ορίζεται σε τρεις (3) ώρες, εκτός των μαθημάτων Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο για τα οποία ορίζεται σε έξι (6) ώρες και Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων για το οποίο ορίζονται είκοσι (20) λεπτά περίπου.

Ως προθεσμία διεξαγωγής επαναληπτικής Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων ΓΕΛ για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) ακαδ. έτους 2017-18 ορίζουμε το διάστημα από την Πέμπτη 14-9-2017 μέχρι και την Πέμπτη 21-9-2017.

Α 3. Καθορίζουμε το πρόγραμμα διεξαγωγής των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων ΕΠΑΛ μαθημάτων γενικής παιδείας και ειδικότητας έτους 2017, ως ακολούθως:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

ΗΜΕΡΑ
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΤΡΙΤΗ
19-9-2017
- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΝέαΕλληνική Γλώσσα)
ΤΕΤΑΡΤΗ
20-9-2017
- ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Άλγεβρα)
ΠΕΜΠΤΗ
21-9-2017
- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ
- ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Α.Ο.Δ.)
- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ
- ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
22-9-2017
- ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
- ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΩΝ
- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
23-9-2017
- ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΙΙ (ΜΕΚ II)
- ΑΡΧΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
- ΥΓΙΕΙΝΗ
- ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ
- ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Α.Ο.Θ.)
ΔΕΥΤΕΡΑ
25-9-2017
- ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
- ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
- ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ
- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΡΙΤΗ
26-9-2017
- ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
- ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ
- ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΙΙ
- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ
Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται για όλα τα μαθήματα η 16:00 μ.μ.

Η προσέλευση των υποψηφίων στις αίθουσες εξέτασης γίνεται 30 λεπτά τουλάχιστον πριν από την έναρξη των εξετάσεων.

Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες, εκτός από το μάθημα ειδικότητας: Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, για το οποίο η διάρκεια εξέτασης είναι τέσσερις (4) ώρες.

Οι υποψήφιοι των εσπερινών ΕΠΑΛ, ανεξαρτήτως της κατηγορίας με την οποία επέλεξαν να εξεταστούν στις εξετάσεις της τακτικής εξεταστικής περιόδου, συμμετέχουν στις επαναληπτικές εξετάσεις μαζί με τους υποψηφίους των ημερησίων ΕΠΑΛ. Εξετάζονται στην ίδια ύλη και θέματα με τους υποψηφίους των ημερησίων ΕΠΑΛ και διεκδικούν τις ίδιες με αυτούς θέσεις.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Σοφία Καυκοπούλου, Μουσική: επιστήμη, ψυχοθεραπεία, ψυχαγωγία

Δίχως άλλο, η μουσική αποτελεί μία κορυφαία έκφραση τής ανθρώπινης ψυχής. Θεωρείται η τελειότερη από τις καλές τέχνες, όπως ακριβώς τα μαθηματικά θεωρούνται η τελειότερη επιστήμη. Ο συνδετικός κρίκος λοιπόν ανάμεσα στα μαθηματικά και την μουσική, είναι η τελειότητα, που εκφράζεται μέσω τής μετρικής και τής απόδειξης. Όσον αφορά στην μουσική όμως, τα πράγματα είναι πιο συγκεχυμένα, καθώς πρόκειται για πολυδιάστατο φαινόμενο.

Ένα φαινόμενο που άπτεται τόσο επιστημονικού όσο και πνευματικού προβληματισμού, είναι η μουσική στη ζωή τού ανθρώπου. Αν μελετήσουμε, θα δούμε ότι στην μουσική έχουμε τόσο θεωρία όσο και πράξη. Έχουμε κανόνες, θεωρήματα, ιστορία, εξέλιξη, αλλά και πρακτική, σύνθεση, οργανογνωσία, τραγούδι. Έχουμε πλήθος μαθημάτων που χρειάζεται για να γίνει κάποιος μουσικός, αν μπορεί να γίνει, διότι ο όρος μουσική είναι ανεξάντλητη πηγή που ξεκινάει από μια κοινή αρχή, τα βασικά όπως λέμε, αλλά γνωρίζει πάμπολλες διακλαδώσεις σε δρόμους που είτε είναι παράλληλοι είτε εντελώς αντίθετοι.

Η μουσική για να προσεγγιστεί χρειάζεται επιστημονική συνέπεια. Αν μελετηθεί εκτενώς, θα δούμε ότι στην μουσική η μάθηση είναι πάντοτε διά βίου. Ωστόσο υπάρχει και το άλλο κομμάτι. Η έκφραση, το συναίσθημα, «το καλλιτεχνικόν» τού πράγματος. Είναι αυτό που την καθιστά τέχνη. Επιδρά στον ψυχισμό τού ανθρώπου τόσο έντονα, ώστε μπορεί να δημιουργήσει σε δευτερόλεπτα συναισθηματικές μεταβολές αξιοσημείωτες. Έχει την ικανότητα να ωριμάζει και να σχηματίζει την ανθρώπινη ψυχή, βοηθώντας την να ανέβει πνευματικά επίπεδα στο αέναο ταξείδι της.

Λένε, ότι η πρώτη επαφή ενός παιδιού που μαθαίνει μουσική με τα μαθηματικά, γίνεται όταν μάθει να διαχωρίζει τις αξίες των φθογγοσήμων και να μετράει στο ρυθμό που τού ζητείται κάθε φορά. Και εάν κρίνω από προσωπικά βιώματα, έτσι είναι. Αυτός είναι και ο πιο ευχάριστος τρόπος για να έλθει σε επαφή το παιδί με τον γύρω κόσμο, να νοιώθει τούς ήχους και θορύβους και να κατανοεί τον χρόνο που περνά.

Στην ψυχοσύνθεση τού ανθρώπου ο ρόλος τής μουσικής είναι καταλυτικός. Επιδρά με έναν …μυστήριο τρόπο που δεν είναι ίδιος για όλους. Αναλόγως με το πόσο δεκτικός είναι κάποιος απέναντι σε κάτι, η συμπεριφορά δεν είναι προκαθορισμένη. Όμως ακόμη και όταν το ίδιο άκουσμα έρχεται διαφορετικές χρονικές στιγμές στα αυτιά μας, ακόμη και αν δεν είναι σε διαφορετικό τονικό ύψος, ή με διαφορετική ενορχήστρωση και τότε η αντίδρασή μας μπορεί να είναι διαφορετική.

Ο άνθρωπος ως κατ’ εικόνα και ομοίωσιν Θεού, είναι ένα δημιούργημα με τεράστιες δυνατότητες και ένας εν πολλοίς ανεξερεύνητος ακόμη τόπος. Το πώς επιδρά η μουσική στον ψυχισμό μας είναι ένα ζήτημα με το οποίο πολλοί έχουν ασχοληθεί και άπτεται τής βιολογίας, τής ιατρικής και τής φυσικής επιστήμης. Εμείς, αισθανόμενοι την μουσική σαν έκφραση, σαν αλληλουχία ηχητικών κυμάτων που φέρνει στο αυτί μας μία μουσική φράση, αποκωδικοποιούμε το μήνυμα που μας δίνει.

Όταν από την άλλη, παράγουμε μουσική, τότε καλούμαστε να γίνουμε κι εμείς οι ίδιοι ένα μουσικό όργανο, να δώσουμε την έκφρασή μας και την προσωπική μας σφραγίδα σε αυτό που κάνουμε. Το μυστήριο αλλά και η μαγεία, έγκειται στο γεγονός πως ένα μουσικό κομμάτι, άλλα συναισθήματα προκαλεί στον δημιουργό του, άλλα στον ερμηνευτή, άλλα στον ακροατή!

Όπως διεφάνη στον τίτλο, η μουσική έχει άμεση σχέση με την ψυχή. Είτε ως ψυχοθεραπεία, είτε ως ψυχαγωγία, η ψυχοσωματική ολότητα τής ανθρώπινης ύπαρξης έχει ανάγκη από μια ανάταση, από μία απελευθέρωση και κάποιου είδους κάθαρση. Οπότε, όταν καταφέρει μία μουσική σύνθεση να περάσει κάποια μηνύματα και να υμνήσει σπουδαία ιδανικά, έστω και σε ένα μικρό ποσοστό, σπάζοντας την πολλάκις «κλειστή» ανθρώπινη ύπαρξη τότε θα πρέπει να παραδεχθούμε ότι πέτυχε τον σκοπό της.

Αναστάσιος Μαράς, Μαρτυρίες του Μ. Αθανασίου για τη Σύνοδο της Σαρδικής

Τετάρτη, 16 Αυγούστου 2017

Πανελλήνια Συνάντηση Θεολόγων: «Ορθόδοξη Εκκλησία και ταυτότητες στο σύγχρονο κόσμο»

Πανελλήνια Συνάντηση Θεολόγων
«Ορθόδοξη Εκκλησία και ταυτότητες στο σύγχρονο κόσμο»

Παρασκευή 6/10 έως Κυριακή 8/10/2017
Ελληνογαλλική Σχολή Ουρσουλινών
Ψυχάρη 10, 15401 Ν.Ψυχικό, Αθήνα


Ο Πανελλήνιος Θεολογικός Σύνδεσμος «ΚΑΙΡΟΣ για την αναβάθμιση της θρησκευτικής εκπαίδευσης» σας καλεί σε Πανελλήνια Συνάντηση Θεολόγων, από τις 6 έως 8 Οκτωβρίου 2017 στην Αθήνα, Ελληνογαλλική Σχολή Ουρσουλινών (Ψυχάρη 10, Ν.Ψυχικό) με σκοπό τη συνάντηση θεολόγων από όλα τα μέρη της Ελλάδας με θέμα:

Ορθόδοξη Εκκλησία και ταυτότητες στο σύγχρονο κόσμο

Πίσω από τη διαμάχη για τα Θρησκευτικά βρίσκεται ένας ευρύτερος φόβος μήπως σ’ έναν κόσμο ραγδαίων αλλαγών χάνεται η ταυτότητά μας: εθνική, πολιτιστική, θρησκευτική, κ.ά. μέσα σε μια παγκόσμια χοάνη. Από την Εκκλησία επιζητείται ν’ αποτελέσει ανάχωμα. Να οριοθετήσει με θεολογικό λόγο το «δικό μας» από το «ξένο», ακόμα και να προσωποποιήσει τη διαφορά ή ακόμη και να αποκλείσει την ετερότητα από μια «καθαρή» κοινωνία πιστών.
Είναι, όμως, αυτός ο ρόλος της Εκκλησίας; Είναι η ταυτότητα του Χριστιανού κάτι ανιστορικό και στατικό ή διαμορφώνεται διαρκώς μέσα από την παράδοση στην αγάπη του «ξένου» αποκαλυπτόμενου Θεού; Από την άλλη, είναι το σύγχρονο κράτος, η νεωτερικότητα ή και η ύστερη νεωτερικότητα εξ ορισμού ασύμβατα ή και αντίπαλα προς την ταυτότητα του Ορθόδοξου Χριστιανού; Κι ακόμα, πώς η Εκκλησία διαμορφώνει η ίδια την ταυτότητά της μέσα στη λειτουργία και τις δομές της; Πώς προσδιορίζεται ο χριστιανός στον σύγχρονο κόσμο των δικαιωμάτων, των φυλετικών ταυτοτήτων, της αντιπροσώπευσης;
Αυτά και άλλα ερωτήματα θα συζητηθούν στις στρογγυλές τράπεζες της Πανελλήνιας Συνάντησης Θεολόγων με επιστήμονες διεθνούς κύρους και θεολόγους από όλα τα μέρη της Ελλάδας. Τα συμπεράσματα των θεολογικών συζητήσεων θα ζυμωθούν και θα μετασχηματισθούν σε διδακτικές προτάσεις για τη σχολική τάξη, τις οποίες οι συνάδελφοι θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν στην πράξη στη διάρκεια των παιδαγωγικών εργαστηρίων της συνάντησης.

Γενική συμμετοχή ορίζεται σε 20 Ευρώ. Νέοι/αδιόριστοι θεολόγοι, νέοι ερευνητές, φοιτητές/τριες, 10 Ευρώ. Η τιμή περιλαμβάνει φάκελο Συνεδρίου, 3 ημέρες καφέδες και γεύμα τελευταίας ημέρας, συμμετοχή σε τρία εργαστήρια και βεβαίωση παρακολούθησης και συμμετοχής.
Οι εγγραφές γίνονται με κατάθεση χρημάτων στον λογαριασμό με αρ. 474002101064797 της ALPHABANK στον οποίο θα πρέπει να φαίνεται το όνομα του καταθέτη. Κατόπιν θα αποστέλλεται στην ηλ. διεύθυνση kairos.theologoi@gmail.com ειδοποίηση είτε με σαρωμένο αντίγραφο κατάθεσης ή με το όνομα και τον αριθμό καταθετηρίου. Οι εγγραφές αρχίζουν από 25 Αυγούστου. Μπορούν να γίνουν απευθείας στη Γραμματεία την ημέρα της έναρξης, αλλά στην περίπτωση αυτή θα κοστίζουν 25 και 13 ευρώ αντίστοιχα, γιατί θα χρειαστεί επανυπολογισμός των ομάδων στα παιδαγωγικά εργαστήρια.
Το ακριβές πρόγραμμα, οι περιγραφές των παιδαγωγικών εργαστηρίων και οδηγίες μετάβασης και παραμονής στην Αθήνα θα ανακοινωθούν σύντομα.


Οργάνωση: Πανελλήνιος Θεολογικός Σύνδεσμος ΚΑΙΡΟΣ

Αναθέσεις μαθημάτων όλων των τάξεων του Επαγγελματικού Λυκείου

Το χρονοδιάγραμμα (οδηγίες) για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2017-18

Οδηγίες και ταυτόχρονα χρονοδιάγραμμα για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2017-18, απέστειλε το υπουργείο Παιδείας προς τις Περιφερειακές και Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

“Για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, αναγκαία προϋπόθεση, είναι η ολοκλήρωση των τοποθετήσεων όλων των μονίμων εκπαιδευτικών και στη συνέχεια η πρόσληψη του αναγκαίου αριθμού αναπληρωτών” τονίζει το υπουργείο Παιδείας στο σχετικό έγγραφο το οποίο υπογράφει ο Αναποληρωτής Γενικός Γραμματέας Γιώργος Αγγελόπουλος, ενώ δίνει τις ακόλουθες οδιγίες:

Α. Τα υπηρεσιακά συμβούλια ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ πρέπει να συνεδριάσουν από 28/8/2017 έως 31/8/2017, προκειμένου να ανακοινωθούν τα κενά με βάση τον καθορισμό τμημάτων του Ιουνίου και η τοποθέτηση σε αυτά των εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση, έχουν αποσπαστεί, κλπ.,

Β. Την 1/9/2017 πραγματοποιούνται οι συνεδριάσεις των συλλόγων διδασκόντων των σχολείων για την κατανομή των τμημάτων και την ανάθεση μαθημάτων καθώς και τη διαπίστωση των κενών και των λειτουργικών υπεραριθμιών-πλεονασμάτων, τα οποία αποστέλλουν αυθημερόν στα υπηρεσιακά συμβούλια. Ακολούθως, την ίδια μέρα, συνεδριάζουν τα υπηρεσιακά συμβούλια ΠΥΣΠΕ/ ΠΥΣΔΕ για την εκτίμηση των κενών και των πλεονασμάτων.

Γ.Εφόσον κρίνεται απαραίτητο, πραγματοποιούνται οι κοινές συνεδριάσεις των ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ, προκειμένου να αποφανθούν για τη συμπλήρωση του διδακτικού ωραρίου του συνόλου των κοινών ειδικοτήτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Προσθήκη λεζάντας
Το υπουργείο Παιδείας υπενθυμίζει ότι η συμπλήρωση του διδακτικού ωραρίου πραγματοποιείται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης 6 της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4203/2013 (Α΄ 235), όπως αντικαταστάθηκε με την περ. α΄ της παρ. 5 του άρθρου 33 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 46 του ν. 4415/2016 (Α’ 159).

Οι κοινές συνεδριάσεις συγκαλούνται από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης 6 της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4203/2013 (Α΄ 235), όπως αντικαταστάθηκε με την περ. α΄ της παρ. 5 του άρθρου 33 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) και των άρθρων 13-15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας ν.2690/1999 (Α’ 45).

Δ. Στις 4/9/2017 και έως τις 13:00 το ηλεκτρονικό σύστημα θα είναι ανοικτό για την καταχώρηση των λειτουργικών κενών ανά ειδικότητα από τους Διευθυντές Εκπαίδευσης, ενώ από τις 13:00 έως τις 17:00 θα είναι ανοικτό για την οριστικοποίηση των λειτουργικών κενών από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης.

Από την 1/9 μέχρι τις 8/9 ολοκληρώνονται, από τα Υπηρεσιακά Συμβούλια, οι τοποθετήσεις μονίμων εκπαιδευτικών που δεν έχουν ακόμα τοποθετηθεί σε κενάπου έχουν επικαιροποιηθεί από τις συνεδριάσεις των συλλόγων διδασκόντων και των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Τέλος το υπουργείο Παιδείας σημειώνει ότι για την κάλυψη λειτουργικών κενών στις ΣΜΕΑΕ, στα Τμήματα Ένταξης και στα προγράμματα Παράλληλης Στήριξης ακολουθούνται οι οδηγίες της αριθμ. 163629/ΓΔ4/04-10-2016 εγκυκλίου με θέμα: «Διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή του άρθρου 48, του ν.4415/2016 (Α΄159)».

Πηγή: ESOS

Παρασκευή, 11 Αυγούστου 2017

Φαρμακευτική αγωγή μαθητών εντός σχολικού ωραρίου

Σε έκτακτα σοβαρά ιατρικά περιστατικά μαθητών, οι Δ/ντές οφείλουν μόνο να καλούν το ΕΚΑΒ (166) για διακομιδή του μαθητή, ενώ ταυτόχρονα ενημερώνουν τους γονείς τους.

1. Οι εκπαιδευτικοί δεν υποχρεούνται να έχουν τις απαραίτητες ιατρικές ή φαρμακευτικές γνώσεις, ώστε να συνεισφέρουν με εξειδικευμένες πράξεις (χορήγηση φαρμάκου από το στόμα, ή σε ενέσιμη μορφή) σε ειδικού τύπου ασθένειες των μαθητών (εφηβικός ζαχαρώδης διαβήτης, επιληπτικές κρίσεις κ.ά) αλλά και σε εποχιακές ιώσεις.

2. Αυτό δεν αποκλείει την υποχρέωση του εκπαιδευτικού να παρέχει τις στοιχειώδεις πρώτες βοήθειες στους μαθητές του σχολείου του.

Τα παραπάνω ορίζει παλαιότερο έγγραφο του υπουργείου Παιδείας το οποίο εξακολουθεί να ισχύει, ενώ δίνονται οι ακόλουθες οδηγίες:

Α. Για το λόγο αυτό, σε περιπτώσεις που απαιτείται φαρμακευτική αγωγή, οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών, οφείλουν να αιτούνται την άδεια των Διευθντών της σχολικής μονάδας προκειμένου να εισέρχονται οι ίδιοι, ή άλλο πρόσωπο το οποίο θα υποδείξουν σχετικά, στο χώρο του σχολείου, ώστε να τη χορηγήσουν.

Β. Σε έκτακτα σοβαρά ιατρικά περιστατικά μαθητών, οι Δ/ντές οφείλουν μόνο να καλούν το ΕΚΑΒ (166) για διακομιδή του μαθητή, ενώ ταυτόχρονα ενημερώνουν τους γονείς του.

Πέμπτη, 27 Ιουλίου 2017

Κωνσταντινίδου, Άννα Ι., Ο ρόλος της ελληνικής παροικίας στην Αίγυπτο, Θεσσαλονίκη: εκδ. Αντ. Σταμούλη, 2017

Ο ρόλος της ελληνικής παροικίας στην Αίγυπτο
Συγγραφέας: Κωνσταντινίδου, Άννα Ι.
Σειρά: Ιστορία - Ελληνισμός της διασποράς
Εκδότης: Σταμούλης Αντ.
ISBN: 618-5161-88-5 
Έκδοση: Ι

Πολύ συχνά η διασπορά έχει γίνει αντικείμενο μελέτης για τη συμβολή της στη χώρα προέλευσής της. Σπανίως εξετάζεται η συνεισφορά της στη χώρα υποδοχής. Ετούτο το σύγγραμμα επιχειρεί αυτό ακριβώς: να μελετήσει τη συμβολή της ελληνικής διασποράς σε μια χώρα με μακρά ιστορία, βαθύ πολιτισμό και στενές σχέσεις με τη χώρα μας· την Αίγυπτο. Οι Έλληνες ήσαν πάντοτε παρόντες στη χώρα αυτή κατά την μακραίωνη ιστορία της. Τα σύγχρονα χρόνια, ωστόσο, τα χρόνια της φτώχειας και της υπανάπτυξης στη χώρα μας τον 19ο αιώνα, ταπεινοί Έλληνες αφήσανε πίσω την Πατρίδα που δεν τους εγγυόταν μέλλον, μπήκανε στα καΐκια για το μεγαλύτερο μέχρι τότε ταξίδι της ζωής τους και φτάσανε σε μια άλλη χώρα που την κάνανε πατρίδα. Δεν πήγαν να την κατακτήσουν σαν άποικοι, γιατί δεν μπορούσαν. Πήγαν για να κτίσουν μια νέα πατρίδα που θα την έφτιαχναν χώρα. Ο άποικος αντλεί τη δύναμή του από τη χώρα προέλευσής του· ο Αιγυπτιώτης από τον πόθο του να φτιάξει τη χώρα υποδοχής σπίτι του. Κι όμως, αντιμετωπίστηκε κι αυτός ως άποικος όταν σήμανε το τέλος της ξενοκρατίας στην Αίγυπτο. Ένας άποικος χωρίς μητρόπολη να τον προστατέψει όταν ξεριζώθηκε από τη νέα γη του. Ένας ξένος στη χώρα του, όπως επισημαίνει η συγγραφέας, που προσεγγίζει με ιδιαίτερη ευαισθησία και σφαιρικότητα το θέμα της, αξιοποιώντας και οργανώνοντας ένα πλούσιο αρχειακό υλικό. Και δεν είναι ο μόνος λόγος για να διαβάσει κανείς αυτό το βιβλίο.

4ο Διεθνές Συνέδριο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου γιά τήν Ποιμαντική Διακονία στόν Χῶρο τῆς Ὑγείας

4ο Διεθνές Συνέδριο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου γιά τήν Ποιμαντική Διακονία στόν Χῶρο τῆς Ὑγείας

11-15 Ὀκτωβρίου 2017
Ῥόδος

Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, μέ τήν εὐλογία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, ἀποφάσισε τή διεξαγωγή τοῦ 4ου Διεθνοῦς Συνεδρίου τοῦ Δικτύου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου γιά τήν Ποιμαντική Διακονία στόν Χῶρο τῆς Ὑγείας. Τό 4ο αὐτό Συνέδριο θά διεξαχθεῖ σύν Θεῷ ἀπό 11ης ἕως 15ης Ὀκτωβρίου 2017 στή Ῥόδο.

Τό θέμα τοῦ Συνεδρίου εἶναι: «Ἀναθερμαίνοντας τήν Ἐλπίδα: Ἀνακαλύπτοντας τήν ἐλπίδα στίς δυσχέρειες τῆς ζωῆς». Τό θέμα αὐτό προέκυψε ἀπό τή διαπίστωση ὅτι ὁ σημερινός ἄνθρωπος, περισσότερο ἀπό ποτέ στή σύγχρονη ἱστορία, βρίσκεται σέ βαθειά ἀπόγνωση καί πάσχει ἀπό ἔλλειψη νοήματος. Γιά τόν λόγο αὐτό, δέν βρίσκει τίς δυνάμεις νά ἀντιμετωπίσει ‒καί νά ἀνακάμψει ἀπό‒ τίς διάφορες δυσκολίες πού παρουσιάζονται στή ζωή του. Συνάμα, ἡ ἀντιμετώπιση αὐτῶν τῶν δυσκολιῶν περιπλέκεται, καθώς ὑπάρχει μέν μεγάλη συστοίχηση πρός τήν ἔννοια τῆς ἐλπίδας, σέ ἀντίθεση ὅμως πρός τόν τρόπο πού αὐτή κατανοεῖται στήν Ὀρθόδοξη ἀνθρωπολογία καί ἐκφράζεται στήν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας.

Προσκεκλημένοι στό Συνέδριο εἶναι ἐκπρόσωποι τῶν Μητροπόλεων πού ἀνήκουν πνευματικά καί διοικητικά στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο ἁπανταχοῦ της Γῆς, τῶν ἄλλων Πατριαρχείων, τῶν Αὐτοκεφάλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, τῶν Ὀρθοδόξων Θεολογικῶν Σχολῶν καί Ἐκκλησιαστικῶν Ἀκαδημιῶν τῆς Ἑλλάδος καί τοῦ ἐξωτερικοῦ, τῶν ἄλλων Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καί Ὁμολογιῶν, καί διεθνεῖς ὀργανώσεις, ἰατροί, νοσηλευτές, καθώς καί ἄλλοι σχετιζόμενοι μέ τή διακονία καί τή φροντίδα τοῦ ἀσθενοῦς στόν εὐαίσθητο τομέα τῆς Ὑγείας.

Tό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο διεξάγει ἕνα Συνέδριο κάθε τρία χρόνια (2008, 2011, 2014), πού διοργανώνεται ἀπό τό Πατριαρχικό Δίκτυο γιά τήν Ποιμαντική Διακονία στόν Χῶρο τῆς Ὑγείας. Τά Συνέδρια αὐτά δίνουν τήν κατάλληλη εὐκαιρία στίς τοπικές Ἐκκλησίες καί τούς ἐπιστήμονες καί ἐπαγγελματίες διεθνῶς πού διακονοῦν τόν ἄρρωστο, νά ἀνταλλάσσουν τίς ἐμπειρίες τους καί νά συζητοῦν τίς δυσκολίες πού ἀντιμετωπίζουν. Ἐπιπλέον, τά Συνέδρια αὐτά ἀποτελοῦν τό ἔρεισμα καί τό ἐφαλτήριο ἀπό τό ὁποῖο οἱ Ἱ. Μητροπόλεις καί οἱ ἐπιστήμονες καί ἐπαγγελματίες τῆς Ὑγείας μποροῦν νά ὀργανώνουν παρόμοιες ἐπιμορφωτικές ἐκδηλώσεις καί προγράμματα.

Πηγή: http://pastoralhealth-ep.com/conferences/conf2017/descrpt4conf?lang=el

Aπασχόληση Ψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών στα σχολεία φέρνει διάταξη του υπ. Παιδείας

Απασχόληση Ψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών στα σχολεία Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης ιδιαίτερων αναγκών στήριξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων ή όταν κρίνεται απαραίτητη η υλοποίηση προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής και συναισθηματικής στήριξης μαθητών, φέρνει Διάταξη που εντάσσεται στο νέο νομοσχέδιο για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση του Υπουργείου Παιδείας.

Οι θέσεις αναμένεται να καλυφθούν με απόσπαση μόνιμων μελών Ε.Ε.Π. ή και με πρόσληψη αναπληρωτών μελών Ε.Ε.Π.

Πιο συγκεκριμένα, η διατάξη αναφέρει:

«1.β. Μέλη Ε.Ε.Π. που ανήκουν στους κλάδους ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών μπορεί να ασκούν καθήκοντα σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, εφόσον συντρέχουν ιδιαίτερες ανάγκες στήριξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων ή κρίνεται απαραίτητη η υλοποίηση προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής και συναισθηματικής στήριξης μαθητών.

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται τα καθήκοντα των ανωτέρω μελών Ε.Ε.Π. στις σχολικές μονάδες γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Με όμοια απόφαση καθορίζονται κατά περίπτωση οι σχολικές μονάδες και η χρονική διάρκεια της στήριξης, καθώς και ο αριθμός και οι κλάδοι (ΠΕ 23 ή ΠΕ 30) των απαιτούμενων μελών Ε.Ε.Π. ανά σχολική μονάδα.

Η άσκηση καθηκόντων των μελών Ε.Ε.Π. σύμφωνα με τα ανωτέρω υλοποιείται: α) με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης περί επέκτασης της άσκησης καθηκόντων τους σύμφωνα με την παρ.1, β) με απόσπαση μόνιμων μελών Ε.Ε.Π. ή γ) με πρόσληψη αναπληρωτών μελών Ε.Ε.Π.. Οι ανωτέρω παρεμβάσεις στήριξης μπορεί να υλοποιούνται στο πλαίσιο προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται, εν όλω ή εν μέρει, από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισμούς».

Τρίτη, 25 Ιουλίου 2017

Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟ

Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα «Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Μιχαήλ Κωνσταντινίδης. Η προσφορά του στην Εκκλησία, το Γένος και τον Ελληνισμό»

Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα «Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Μιχαήλ Κωνσταντινίδης. Η προσφορά του στην Εκκλησία, το Γένος και τον Ελληνισμό» θα πραγματοποιηθεί στις 1-2 Σεπτεμβρίου 2017 στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Το Διεθνές αυτό Επιστημονικό Συνέδριο διοργανώνεται από τον Τομέα Εκκλησιαστικής Ιστορίας, Χριστιανικής Γραμματείας, Αρχαιολογίας και Τέχνης του Τμήματος Θεολογίας του ΑΠΘ και τελεί υπό την αιγίδα του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου.

Δείτε εδώ το αναλυτικό πρόγραμμα του Συνεδρίου.Φάκελοι Μαθήματος στα Θρησκευτικά Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου: Έντυπο προσωρινό υλικό για το σχολικό έτος 2017-2018

Φάκελοι Μαθήματος στα Θρησκευτικά Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου
Έντυπο προσωρινό υλικό για το σχολικό έτος 2017-2018

Για την υποστήριξη και εφαρμογή των νέων Προγραμμάτων Σπουδών (ΠΣ) στα Θρησκευτικά από το σχολικό έτος 2016-2017, το ΙΕΠ ανάρτησε στην ειδική ιστοσελίδα που δημιούργησε για τους εκπαιδευτικούς (http://iep.edu.gr/el/thriskeftika), τα προτεινόμενα Διδακτικά Υλικά (κείμενα, εικαστικό υλικό, βίντεο καθώς και την εφαρμογή με τα εικαστικά και μουσικά αρχεία), τις Οδηγίες Εφαρμογής, το ποικίλο Υποστηρικτικό Υλικό, τις Διδακτικές Προτάσεις με τα σχέδια διδασκαλίας, καθώς και τα ίδια τα ΠΣ και τους αντίστοιχους Οδηγούς Εκπαιδευτικού. 

Οι εκπαιδευτικοί κατά την πρώτη χρονιά εφαρμογής των νέων ΠΣ εξέφρασαν τη δυσκολία να αναπαράγουν και να οργανώνουν τα διδακτικά υλικά από το διαδίκτυο, χρησιμοποιώντας συχνά φωτοτυπίες και να τις διανέμουν στους μαθητές. Για τον λόγο αυτό οι εμπειρογνώμονες των νέων ΠΣ στα Θρησκευτικά και άλλοι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εργάστηκαν αμισθί και συγκέντρωσαν τα προτεινόμενα διδακτικά υλικά σε ένδεκα (11) Φακέλους Μαθήματος για το Δημοτικό (τάξεις Γ, Δ, Ε & ΣΤ), το Γυμνάσιο (τάξεις Α, Β & Γ) και το Λύκειο αντίστοιχα (τάξεις Α, Β, Γ & Β ΕΠΑΛ). Οι νέοι Φάκελοι Μαθήματος στηρίζονται στο προτεινόμενο εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ ή αναγράφεται στους Οδηγούς Εκπαιδευτικού, που υποστηρίζουν τα νέα ΠΣ, και για αυτό αποτελούν έντυπο προσωρινό υλικό για τον μαθητή. Σε κάθε περίπτωση, δεν πρόκειται για εγχειρίδια δοκιμιακού τύπου, τα οποία προσφέρουν στους μαθητές έτοιμη προς απομνημόνευση τη θρησκευτική γνώση, αλλά συμβατά προς τη μεθοδολογία των νέων ΠΣ διδακτικά υλικά.


Συγκεκριμένα, οι εμπειρογνώμονες και οι εκπαιδευτικοί, προχώρησαν στον ποιοτικό και ποσοτικό παιδαγωγικό εξορθολογισμό των προτεινόμενων κειμένων των ΠΣ και κατόπιν τα οργάνωσαν σε ιδιαίτερους Φακέλους Μαθήματος για κάθε τάξη και βαθμίδα. Στους ένδεκα Φακέλους Μαθήματος των Θρησκευτικών Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου περιλαμβάνονται ως προσωρινό έντυπο υλικό όλα εκείνα τα στοιχεία, τα οποία κρίνεται ότι ανταποκρίνονται στη φιλοσοφία, στη διδακτική μέθοδο, στους σκοπούς και στους στόχους, καθώς και στα περιεχόμενα των νέων ΠΣ ανά τάξη και βαθμίδα. 

Κάθε Φάκελος Μαθήματος στα Θρησκευτικά Δημοτικού και Γυμνασίου περιλαμβάνει πηγές, κείμενα αναφοράς, μαρτυρίες, σύγχρονα θεολογικά δοκίμια, υλικό της θεολογικής επιστήμης και της ορθόδοξης παράδοσης καθώς και ιδέες για διερευνητικές και βιωματικές εργασίες και δραστηριότητες. Συγκεκριμένα, ο Φάκελος Μαθήματος έχει κυρίως πηγές από βιβλικά, πατερικά, λειτουργικά, αγιολογικά και ιστορικά κείμενα, εικονιστικό υλικό από την εκκλησιαστική παράδοση, καθώς και από την ευρύτερη θρησκευτική και κοσμική τέχνη, φωτογραφίες, σκίτσα, χάρτες, διαγράμματα, αποσπάσματα από τη σύγχρονη θεολογική βιβλιογραφία, λογοτεχνικά κείμενα, βιογραφικά στοιχεία για εκκλησιαστικές, θεολογικές και άλλες θρησκευτικές προσωπικότητες, πολιτισμικά, λαογραφικά και λογοτεχνικά στοιχεία, καθώς και λοιπό πληροφοριακό υλικό. Επίσης, περιλαμβάνει κείμενα και στοιχεία από άλλες θρησκευτικές παραδόσεις, με κριτήριο επιλογής την πληρέστερη γνώση του θρησκευτικά διαφορετικού, καθώς και την καλλιέργεια διαπολιτισμικής και διαθρησκευτικής ενημέρωσης. 

Όλα τα παραπάνω διδακτικά υλικά στους Φακέλους Μαθήματος είναι προσωρινά και προτεινόμενα στη διδακτική ευχέρεια και αξιοποίησή τους από τον εκπαιδευτικό. Μάλιστα, είναι δυνατό να επιλέγονται ως προς τη σειρά ή την ποσότητά τους αλλά και να εμπλουτίζονται και από τους μαθητές και από τους εκπαιδευτικούς ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες κάθε τάξης και στο παιδαγωγικό πλαίσιο των νέων Προγραμμάτων Σπουδών. 


Τα νέα ΠΣ, τα οποία απευθύνονται στον εκπαιδευτικό, και οι Φάκελοι Μαθήματος, που αφορούν κυρίως τους μαθητές, αποσκοπούν στη γόνιμη και επαρκή υποστήριξη όλων των πτυχών της μαθησιακής διαδικασίας. Προτείνουν ένα νέο τρόπο διδακτικής εργασίας, που είναι περισσότερο σύγχρονος, δημιουργικός, συνεργατικός και αποτελεσματικός, απελευθερώνοντας τον εκπαιδευτικό αλλά και τον μαθητή από τις δεσμεύσεις του γνωσιοκεντρικού διδακτισμού. Επιτρέπουν αλλά και ενθαρρύνουν την ανάληψη πρωτοβουλιών από τους διδάσκοντες για τον σχεδιασμό της πορείας διδασκαλίας-μάθησης, καθώς επίσης την επιλογή των κατάλληλων διδακτικών μέσων και υλικών, αναδεικνύοντας και αξιοποιώντας τις ικανότητες και δεξιότητες όλων των μαθητών. Τέλος, τα νέα ΠΣ και οι Φάκελοι Μαθήματος στα Θρησκευτικά συνυπολογίζουν τα νέα κοινωνικά και πολιτιστικά δεδομένα, προάγοντας σε θεμιτό βαθμό τη διαπολιτισμικότητα και τον σεβασμό στη θρησκευτική ετερότητα.

Οι Φάκελοι Μαθήματος στα Θρησκευτικά είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Ψηφιακού Σχολείου (Διαδραστικά βιβλία), καθώς και στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ και θα εκδοθούν και θα διανεμηθούν στα σχολεία και στους μαθητές τον προσεχή Σεπτέμβριο 2017 από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ.

Πηγή: http://iep.edu.gr/index.php/el/thriskeftika

Ανάρτηση υποστηρικτικού υλικού στα Θρησκευτικά Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου

Επιστημονική Ομάδα Ευθύνης του Έργου της
 Επιμόρφωσης στα νέα ΠΣ στα Θρησκευτικά
                                        
                                                                                                    
                                                                                                            Αθήνα 1-12-2016       
                                                                                                                               
Ανάρτηση υποστηρικτικού υλικού στα Θρησκευτικά Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου


Υλικό εικόνων και μουσικής στα νέα Προγράμματα Σπουδών
στα Θρησκευτικά Δημοτικού & Γυμνασίου

Ολοκληρώθηκε η ανάρτηση του εικαστικού και μουσικού υποστηρικτικού υλικού σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού και του Γυμνασίου στην ειδική εφαρμογή «Υλικό Εικόνων & Μουσικής στα Θρησκευτικά» του ιστότοπου του ΙΕΠ για τα νέα Προγράμματα Σπουδών στα Θρησκευτικά (iep.edu.gr/thriskeftika/).Νέα αναθεώρηση του Οδηγού Εκπαιδευτικού και του προτεινόμενου
διδακτικού υλικού στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών στα Θρησκευτικά Λυκείου


Στο πλαίσιο της διαρκούς μέριμνας για τη βελτίωση των προτεινόμενων διδακτικών υλικών που είναι αναρτημένα στον ίδιο ιστότοπο, οι ομάδες των εμπειρογνωμόνων του νέου Προγράμματος Σπουδών στα Θρησκευτικά Λυκείου σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς αναθεώρησαν και βελτίωσαν τον Οδηγό Εκπαιδευτικού καθώς και τα συνδεόμενα με τον Οδηγό προτεινόμενα κείμενα όλων των τάξεων του Λυκείου.

Πηγή: http://iep.edu.gr/index.php/el/thriskeftika

Δευτέρα, 10 Ιουλίου 2017

Παρουσίαση του νέου βιβλίου του Έρικ Μεταξά "Μπονχέφερ-ο θεολόγος που εναντιώθηκε στον Χίτλερ".


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ- ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Οι εκδόσεις Εν πλω έχουν την ιδιαίτερη τιμή και χαρά
να σας προσκαλέσουν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Έρικ Μεταξά

"Μπονχέφερ-ο θεολόγος που εναντιώθηκε στον Χίτλερ".

την Τετάρτη 12 Ιουλίου και ώρα 7:00μμ
στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων (Χαρ.Τρικούπη 6-10, Εμπορικό κέντρο Αtrium)

Για το βιβλίο θα μιλήσουν :
Σεβ.Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνάτιος
Jeffrey Baldwin, Ακαδημαϊκός Διευθυντής του Ελληνικού Βιβλικού Κολεγίου
Στέφανος Καβαλλιεράκης• Ιστορικός, Δρ. Μεσογειακών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Στρασβούργου
και ο συγγραφέας 

Λίγα λόγια για το βιβλίο
Λονδίνο, 27 Ιουλίου 1945. Η ειρήνη είχε επιτέλους επιστρέψει στην Ευρώπη. Το διεστραμμένο πρόσωπο της ηπείρου, που είχε αρχίσει να γίνεται οικείο, είχε πλέον εκδιωχθεί. Είχαν ήδη περάσει δύο μήνες από τη λήξη του πολέμου. Ο αρχιναζί τύραννος πήρε ο ίδιος τη ζωή του στα χέρια του, αυτοκτονώντας σ’ ένα τσιμεντένιο καταφύγιο κάτω από τα ερείπια της πρωτεύουσάς του, και οι Σύμμαχοι ανακηρύχθηκαν νικητές.
Eκείνη τη μέρα στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος, στο Μπρόμπτον του Λονδίνου, λάμβανε χώρα μια τελετή μνήμης, ακατανόητη σε κάποιους. Για πολλούς άλλους, ήταν αηδιαστική και ενοχλητική, ιδιαίτερα για κείνους που είχαν χάσει αγαπημένα πρόσωπα στον πόλεμο. Η επιμνημόσυνη δέηση που τελούνταν εκείνη τη μέρα σε βρετανικό έδαφος και μεταδιδόταν από το BBC, ήταν για ένα Γερμανό που πέθανε τρεις μήνες νωρίτερα. Η είδηση του θανάτου του ξεπρόβαλε τόσο αργά μέσα από τον κουρνιαχτό του πολέμου, που μόλις πρόσφατα την πληροφορήθηκαν οι φίλοι και η οικογένειά του. Οι περισσότεροι εξ αυτών δεν ήξεραν τίποτα. Όμως εδώ στο Λονδίνο είχαν μαζευτεί εκείνοι οι λίγοι που γνώριζαν.
Ο άνθρωπος που πέθανε ήταν αρραβωνιασμένος και επρόκειτο να παντρευτεί. Ήταν θεολόγος. Και εκτελέστηκε εξαιτίας του ρόλου του στη συνωμοσία για τη δολοφονία του Χίτλερ.
Αυτή είναι η ιστορία του.

Ο συγγραφέας
Ο Έρικ Μεταξάς γεννήθηκε το 1963 στην Αστόρια της Νέας Υόρκη από Έλληνα πατέρα και Γερμανίδα μητέρα. Τα βιβλία του έχουν σκαρφαλώσει στις πρώτες θέσεις της λίστας των New York Times και έχουν μεταφραστεί σε πάνω από 20 γλώσσες. Κάθε χρόνο παρακολουθούν τις ομιλίες του δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Αμερική αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι ιδρυτής και οικοδεσπότης του Socrates in the City, της σειράς συζητήσεων πάνω «στη ζωή, τον Θεό και άλλα μικρά ζητήματα», στις οποίες έχουν συμμετάσχει γνωστές προσωπικότητες από όλους τους χώρους.

Έχουν γράψει για το βιβλίο:

«Η διαδρομή της ζωής του Γερμανού θεολόγου Μπονχέφερ είναι γραμμένη με τέτοιο τρόπο που σε γοητεύει από τις πρώτες γραμμές. Κλείνοντας τις τελευταίες σελίδες του βιβλίου ένιωσα μια μεγάλη ευχαρίστηση. Έτσι, το τοποθέτησα στην πιο περίοπτη θέση της βιβλιοθήκης μου. Στο ράφι των αγαπημένων μου βιβλίων. Διβάστε το». (Ελπιδοφόρος Ιντζέμπελης, diastixo.gr).

Εκδόσεις εν πλω, Βιβλιοπωλείο
Χαριλάου Τρικούπη 6-10, Εμπορικό Κέντρο Atrium, Αθήνα
E: info@enploeditions.gr, Τ: 211 11 98 900-901

Δια-θρησκειακή Συνάντηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το Μέλλον της Ευρώπης με τη συμμετοχή του Διευθυντή της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών

Δια-θρησκειακή Συνάντηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το Μέλλον της Ευρώπης
με τη συμμετοχή του Διευθυντή της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών

Στις 27 Ιουνίου 2017 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υπό την αιγίδα του Προέδρου του Antonio Tajani, διοργάνωσε συνάντηση με θέμα «Το μέλλον της Ευρώπης – Προβληματισμοί για την Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2025», στην οποία έλαβαν μέρος εκπροσώποι από τις χριστιανικές, ιουδαϊκές και ισλαμικές κοινότητες της Ευρώπης. Η υψηλού επιπέδου αυτή συνάντηση υπήρξε απόρροια των πρόσφατων ψηφισμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την περαιτέρω προώθηση των Ευρωπαϊκών Συνθηκών καθώς και της Λευκής Βίβλου που εκδόθηκε το 2017 για το μέλλον της Ευρώπης
Όσον αφορά στις Εκκλησίες της Ευρώπης, αυτές έχουν ιδιαίτερα εμπλακεί στη σχετική συζήτηση, όπως είναι φανερό και από την Ανοικτή Επιστολή του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Εκκλησιών (KEK) με τίτλο «What future for Europe?» αλλά και την επικείμενη συνάντηση της Συνόδου των Καθολικών Επισκόπων της Ευρώπης στο Βατικανό με θέμα «(Re)Thinking Europe».
Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, υπεύθυνοι για τον διάλογο με τις διάφορες θρησκευτικές παραδόσεις, όπως η πρώτη αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Mairead McGuiness σχολίασαν τη στάση της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στο μέλλον της σε αβέβαιους και άστατους καιρούς, κάνοντας λόγο για τον ρόλο των θρησκευτικών κοινοτήτων στην περαιτέρω εμπέδωση της ενότητας μεταξύ των λαών της Ευρώπης, ενώ ο πρώτος αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Frans Timmermans υπογράμμισε τον ευρύτερο και όχι μόνο οικονομικό χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΕΕ, ανέφερε, αποσκοπεί στην ενίσχυση της συνεννόησης μέσω της ακρόασης ανθρώπων με τους οποίους συμφωνείτε καθώς επίσης και με εκείνους με τους οποίους διαφωνείτε.
Στις δυο στρογγυλές τράπεζες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της εν λόγω συνάτησης, εκπρόσωποι θρησκευτικών παραδόσεων συζήτησαν για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Αρχιεπίσκοπος Jean-Claude Hollerich, Πριμάτος της Καθολικής Εκκλησίας του Λουξεμβούργου, υπεραμύνθηκε ενός νέου οράματος για την Ευρώπη και τόνισε ότι η πλήρης δυναμική των συνθηκών θα μπορούσε να συμβάλει στην ανάπτυξη αυτού του νέου ευρωπαϊκού ονείρου.Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Εκκλησιών (ΚΕΚ) Επίσκοπος Christopher Hill μίλησε για την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στην αλληλεγγύη μεταξύ των πολιτών, γεγονός που θα βοηθήσει στην υπέρβαση της απογοήτευσης που κυριαρχεί απέναντι στην Ευρώπη τόσο μεταξύ των πολιτών όσο και μεταξύ των Εκκλησιών.
Μέσα από την ποικιλομορφία των χριστιανικών και ευρύτερα των θρησκευτικών παραδόσεων, των ακαδημαϊκών και των εκπροσώπων της ΕΕ που παραυρέθηκαν σε αυτή τη συνάντηση, επιβεβαιώθηκε ότι η συμβολή των θρησκειών είναι απαραίτητη στην εμφύσηση μιας «ψυχής για την Ευρώπη», καθώς και στην προοπτική μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης την οποία συνδέουν δεσμοί δυνατότεροι από αυτούς της πολιτικής και της οικονομίας.
Μεταξύ των εκπροσώπων των θρησκευτικών παραδόσεων που έλαβαν μέρος στη συνάντηση ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Jean-Claude Hollerich, Πριμάτος των Καθολικών στο Λουξεμβούργο, η Επίσκοπος Irja Askola, Επίσκοπος του Ελσινκίου της Ευαγγελικής Λουθηρανικής Εκκλησίας της Φιλανδίας, ο κ. Albert Guigui, Αρχιραβίννος των Βρυξελλών, Εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Ραβίννων, ο Επίσκοπος Christopher Hill, Πρόεδρος του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Εκκλησιών (Εκκλησία της Αγγλίας), ο κ. Khalid Hajji, Γενικός Γραμματέας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Μαροκινών Ουλεμά και πρόεδρος του Φόρουμ των Βρυξελλών «Wisdom and World Peace», και ο Επίσκοπος Tamas Fabiny, της Ευαγγελικής Λουθηρανικής Εκκλησίας στην Ουγγαρία. Εκ μέρους των Ορθοδόξων μίλησε ο Δρ. Παντελής Καλαϊτζίδης, Διευθυντής της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου. Ο Δρ. Καλαϊτζίδης στη σύντομη παρέμβασή του επεχείρησε μια σύντομη αποτίμηση της πορείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζοντας την ανάγκη η τελευταία να κατανοηθεί πέρα από την κυρίαρχη θεώρησή της ως πρωταρχικά οικονομικής ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό οι κοινές αρχές του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, όπως η ελευθερία, η αλληλεγγύη και η δικαιοσύνη, οι οποίες και ανάγονται στη χριστιανική πολιτισμική κληρονομιά, οφείλουν να επανέλθουν στο προσκήνιο της δημόσιας συζήτησης, έτσι ώστε να μπορέσει η Ευρώπη να αντιμετωπίσει την τρέχουσα κρίση. Στην ομιλία του ο Διευθυντής της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία της αλληλεγγύης ως βιβλικής κατηγορίας, η οποία μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά στην ειρηνική συνύπαρξη των ευρωπαίων πολιτών. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά: «δεν μπορεί να υπάρξει κανένα σχέδιο για το μέλλον της Ευρώπης, αν δεν προηγηθεί μια σε βάθος συζήτηση για τις κοινές ευρωπαϊκές αξίες».

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε δείτε στο επίσημο δελτίο τύπου της ΚΕΚ από όπου και ελήφθησαν πληροφορίες για το παρόν ενημερωτικό σημείωμα.

Για να διαβάσετε την παρέβαση του Διευθυντή της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών (στα αγγλικά), πατήστε εδώ