Τρίτη, 22 Αυγούστου 2017

25o Διεθνές Οικουμενικό Συνέδριο Ορθόδοξης Πνευματικότητας με θέμα: «Το δώρο της Φιλοξενίας»

Το 25o Διεθνές Οικουμενικό Συνέδριο Ορθόδοξης Πνευματικότητας με θέμα: «Το δώρο της Φιλοξενίας» διοργανώνεται στο μοναστήρι του Bose της Ιταλίας στις 6-9 Σεπτεμβρίου του 2017. Το φετινό συνέδριο θα λαμπρύνουν με την παρουσία τους ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος και ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας κ. Θεόδωρος. Από το Τμήμα Θεολογίας ομιλητές είναι οι καθηγητές Χρυσόστομος Σταμούλης και Φώτιος Ιωαννίδης. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα του Συνεδρίου.

Η διδακτέα και εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα που εξετάζονται στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2018 (Εσπερινά ΓΕΛ) (ΦΕΚ)

Η διδακτέα και εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα που εξετάζονται στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2018 (ΓΕΛ) (ΦΕΚ)

Αναστάσιος Μαράς, Ο Νεόφυτος Καυσοκαλυβίτης στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες

Σάββατο, 19 Αυγούστου 2017

Επιμόρφωση για όλους τους εκπαιδευτικούς των Γενικών Λυκείων από 4-8 Σεπτεμβρίου

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για όλους τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στα Γενικά Λύκεια, “δρομολογεί” το υπουργείο Παιδείας, βασιζόμενο στην έκθεση που κατέθεσε το ΙΕΠ, μετά την ανατροφοδότηση που έλαβε από αντιπροσωπευτικό δείγμα Γενικών Λυκείων και τις προτάσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την υλοποίηση των δημιουργικών εργασιών το σχ. έτος 2016-17.

Η επιμόρφωση , σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου Παιδείας, θα ολοκληρωθεί εντός του Σεπτεμβρίου και το μεγαλύτερο μέρος της θα υλοποιηθεί την εβδομάδα 4-8 Σεπτεμβρίου.

Μετά την έναρξη των μαθημάτων, οι σχολικές μονάδες θα διευκολύνουν τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών κάθε ειδικότητας με την ανάλογη προσαρμογή του ωρολογίου προγράμματος, ώστε να μη διαταραχθεί η εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.

Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου Παιδείας:

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ: Στόχος είναι να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί για το θεωρητικό πλαίσιο των εργασιών και να συμμετάσχουν σε εργαστήρια παραδειγματικού σχεδιασμού της θεματολογίας τους και της διαδικασίας εκπόνησης και αξιολόγησής τους, προκειμένου να υποστηριχθούν για την αποδοτικότερη αξιοποίησή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ: Η επιμόρφωση αυτή θα έχει διάρκεια μία ημέρα για κάθε εκπαιδευτικό (με κυλιόμενο πρόγραμμα ανά νομό και ειδικότητα) και θα απευθύνεται σε όλους/ες τους/τις υπηρετούντες/ούσες σε ΓΕΛ εκπαιδευτικούς.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΊΟ: Οι εκπαιδευτικοί απαλλάσσονται της υποχρέωσής τους να παρίστανται στο σχολείο τους την ημέρα που θα συμμετέχουν στην επιμόρφωση (είτε ως επιμορφούμενοι/ες είτε ως επιμορφωτές/τριες).

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Η επιμόρφωση θα διαρθρώνεται σε δυο ενότητες, ως εξής:

1η ενότητα: Δύο (2) ώρες αφιερωμένες γενικά στον σκοπό και στη σημασία των εργασιών, στα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα της διαδικασίας εκπόνησης εργασιών, στον τρόπο οργάνωσης της τάξης κατά την εκπόνηση, στον τρόπο υποστήριξης των μαθητών/τριών και στον τρόπο αξιολόγησης των εργασιών

2η ενότητα: Τρεις (3) ώρες αφιερωμένες σε παραδείγματα θεμάτων ανά γνωστικό αντικείμενο, σε παραδείγματα ανατροφοδότησης προς τον/τη μαθητή/τρια (προτάσεις βελτίωσης της εργασίας) και παραδείγματα αξιολόγησης.

Το ΙΕΠ θα αναρτήσει υποστηρικτικό υλικό και για τις δύο ενότητες στην ιστοσελίδα του.

ΤΑ ΠΕΚ
Η επιμόρφωση θα οργανωθεί από τα ΠΕΚ και θα υλοποιηθεί είτε στον χώρο του ΠΕΚ είτε σε κάποιο/α σχολείο/α στην έδρα της Περιφέρειας καθώς και σε ένα ή περισσότερα σχολεία σε κάθε πρωτεύουσα των υπόλοιπων περιφερειακών ενοτήτων κάθε Περιφέρειας. Για την περίπτωση των νησιωτικών ή απομακρυσμένων περιφερειών μπορεί να αξιοποιηθούν τεχνολογικά εργαλεία εξ αποστάσεως παρακολούθησης και συμμετοχής στην επιμόρφωση.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΚΑΙ ΔΔΕ

Για την καλύτερη δυνατή οργάνωση και υλοποίηση της επιμόρφωσης αυτής, κρίνεται απαραίτητη η συνεργασία των ΠΕΚ, των Σχολικών Συμβούλων και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

ΟΔΗΓΙΕΣ

Για τον σκοπό αυτό υπουργείο Παιδείας δίνει τις ακόλουθες οδηγίες προς τα ΠΕΚ, τους Σχολικούς Συμβούλους και Διευθυντές Εκπαίδευσης:

1) Οι Διευθυντές/ντριες και Υποδιευθυντές/ντριες των ΠΕΚ όλης της χώρας καλούνται να αναζητήσουν επαρκή αριθμό έμπειρων επιμορφωτών/τριών (μέλη ΔΕΠ, σχολικούς/ές συμβούλους, εκπαιδευτικούς με εμπειρία στην καθοδήγηση εκπόνησης συνθετικών και δημιουργικών εργασιών) οι οποίοι/ες θα αναλάβουν την επιμόρφωση. Επίσης ορίζουν σε συνεργασία με τους/τις σχολικούς/ές συμβούλους ποιες μέρες θα υλοποιηθεί η επιμόρφωση για τις επιμέρους ειδικότητες σε κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης της Περιφέρειάς τους καθώς και σε πόσες ομάδες θα διαμοιραστούν οι εκπαιδευτικοί κάθε ειδικότητας για τη δεύτερη ενότητα της επιμόρφωσης. Το τελικό πρόγραμμα της επιμόρφωσης καταρτίζεται με ευθύνη των ΠΕΚ σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και αποστέλλεται στα σχολεία μέσω των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

2) Οι Σχολικοί/ές Σύμβουλοι καλούνται να συνεργαστούν με τα ΠΕΚ και να συνδράμουν το έργο της επιμόρφωσης, αναλαμβάνοντας οι ίδιοι/ες μέρος της επιμόρφωσης και προτείνοντας εκπαιδευτικούς με προσόντα και εμπειρία στο συγκεκριμένο θέμα.

3) Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με το ΠΕΚ της οικείας Περιφέρειας, καλούνται να συνδράμουν στο οργανωτικό σκέλος της επιμόρφωσης, ενημερώνοντας τα ΠΕΚ για τον ακριβή αριθμό των εκπαιδευτικών ανά ειδικότητα, εξασφαλίζοντας κατάλληλους χώρους για την επιμόρφωσή τους, κατανέμοντας στους συγκεκριμένους χώρους τους/τις εκπαιδευτικούς, διευκολύνοντας τις μετακινήσεις των εκπαιδευτικών και παρέχοντας γραμματειακή υποστήριξη στους χώρους επιμόρφωσης.


Πηγή: ESOS

Πέμπτη, 17 Αυγούστου 2017

Η νέα φιλοσοφία των Θρησκευτικών

του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΑΚΑΣΑ

Με τους στίχους του Φοίβου Δεληβοριά για το τραγούδι του «Ενας ίσον Κανένας» ξεκινά η πρώτη θεματική ενότητα –με τίτλο «Ζούμε μαζί»– των Φακέλων για το μάθημα των Θρησκευτικών της Γ΄ Δημοτικού. Η αρχή αυτή σηματοδοτεί και τη φιλοσοφία των νέων προγραμμάτων σπουδών για το μάθημα, τα οποία πέρασαν από... χίλια κύματα –Εκκλησίας, πολιτικών και θεολόγων– μέχρι που να εκδοθούν στην τελική τους μορφή, που παρουσιάζει σήμερα η «Κ».

Ειδικότερα, κάθε Φάκελος στα Θρησκευτικά Δημοτικού και Γυμνασίου περιλαμβάνει πηγές, κείμενα αναφοράς, μαρτυρίες, σύγχρονα θεολογικά δοκίμια, υλικό της θεολογικής επιστήμης και της ορθόδοξης παράδοσης καθώς και ιδέες για διερευνητικές και βιωματικές εργασίες και δραστηριότητες. «“Οι εικόνες και τα γράμματα είναι, στην πραγματικότητα, συγγενείς εξ αίματος”, υποστηρίζει ο Ερνστ Γκόμπριτς. Με αυτά τα δύο ο άνθρωπος εντυπώνει, αποτυπώνει και μοιράζεται με τους γύρω του τόσο τον εσωτερικό του κόσμο όσο και τον εξωτερικό κόσμο που τον περιβάλλει. Είναι γεγονός πως η εικόνα έχει τεράστια δύναμη και η εντύπωση που προκαλεί στον άνθρωπο είναι πολύ ισχυρή. Οπως είπε και ο Ξουν Zι, Κινέζος ζωγράφος του 4ου αιώνα π.Χ., “μία εικόνα αξίζει χίλιες λέξεις!”» είναι μία αναφορά στο κεφάλαιο για τη δύναμη της εικόνας στον Φάκελο Β΄ Γυμνασίου. «Η συζήτηση, στον δημόσιο χώρο, πραγματικοτήτων με δημόσιο χαρακτήρα, καθώς εντός αυτού αναπτύσσονται, με αυτόν διαλέγονται, από αυτόν επηρεάζονται και αυτόν συνδιαμορφώνουν, δεν αποτελεί πολυτέλεια, πολύ περισσότερο δεν αποτελεί ύποπτη υπερβολή, απερισκεψία, αλλά βαθιά αναγκαιότητα η οποία κυρίως και πάνω από όλα συνδέεται με την ιστορική στιγμή. Τόσο η Εκκλησία, όσο και η Αριστερά, αποτελούν σημεία αναφοράς μεγάλων τμημάτων του ελληνικού λαού, από τα οποία απαιτείται τολμηρή και ξεκάθαρη κατάθεση θέσεων. Βέβαια, μια τέτοια προσπάθεια προϋποθέτει κατάφαση στην αλλαγή ενός κόσμου που αλλάζει και μας αλλάζει, τη στιγμή που όσο εμείς αλλάζουμε τον αλλάζουμε. Eνα πέρασμα, δηλαδή, από την ανεύθυνη παρακολούθηση-ενοχοποίηση της ζωής των άλλων, στην έμπονη ζωή με τον άλλο, ζωή για τον άλλο, ζωή στον άλλο. Μια αναχώρηση από την εργαλειακή - συστημική κατανόηση του ανθρώπου και μια αυτοπαράδοση στο θαύμα του κοινού, όχι κατ’ ανάγκην ταυτόσημου, βηματισμού», αναφέρει ο Φάκελος της Β΄ Λυκείου για την Εκκλησία και Αριστερά.

Oι πηγές

Ο Φάκελος Μαθήματος έχει κυρίως πηγές από βιβλικά, πατερικά, λειτουργικά, αγιολογικά και ιστορικά κείμενα, εικονιστικό υλικό από την εκκλησιαστική παράδοση, καθώς και από τη θρησκευτική και κοσμική τέχνη, φωτογραφίες, σκίτσα, χάρτες, διαγράμματα, αποσπάσματα από τη σύγχρονη θεολογική βιβλιογραφία, λογοτεχνικά κείμενα, βιογραφικά στοιχεία για εκκλησιαστικές, θεολογικές και άλλες θρησκευτικές προσωπικότητες, πολιτισμικά, λαογραφικά και λογοτεχνικά στοιχεία. Επίσης, περιλαμβάνει κείμενα και στοιχεία από άλλες θρησκευτικές παραδόσεις, με κριτήριο επιλογής την πληρέστερη γνώση του θρησκευτικά διαφορετικού, και την καλλιέργεια διαπολιτισμικής και διαθρησκευτικής ενημέρωσης.

Οπως ανέφερε στην «Κ» ο Σταύρος Γιαγκάζογλου, θεολόγος και σύμβουλος του υπουργείου Παιδείας «οι Φάκελοι θέτουν μία διαφορετική οπτική σε σχέση με το έως τώρα στη μάθηση. Θέλουμε ο μαθητής να μπορεί να διαβάζει τη θρησκευτική παράδοση, τα κείμενα, τη γλώσσα, την τέχνη, με όρους του σήμερα». Οι Φάκελοι Μαθήματος στα Θρησκευτικά θα διανεμηθούν στα σχολεία και στους μαθητές τον προσεχή Σεπτέμβριο, ενώ τα νέα βιβλία, στην ίδια φιλοσοφία με τους Φακέλους, θα φθάσουν στα σχολεία το 2019.

Συνεχίζεται για το σχολικό έτος 2017 -2018 το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μετεωρολογίας, με τίτλο «Περί Ανέμων και Υδάτων»

Συνεχίζεται για το σχολικό έτος 2017 -2018 το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Περί Ανέμων και Υδάτων» που διοργανώνει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, σε συνδυασμό με ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα αστρονομίας και διαστημικής φυσικής.
Το διαδραστικό πρόγραμμα «Περί Ανέμων & Υδάτων» απευθύνεται σε μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο e-mail: koletsis@meteo.noa.gr

"Ερευνητικές Περιηγήσεις": Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών ανοίγει τις πόρτες του στους μαθητές

Η δράση αφορά όλα τα σχολεία της χώρας και απευθύνεται σε μαθητές Λυκείου, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν τους χώρους του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ), και να έρθουν σε επαφή με τους ερευνητές, τα εργαστήρια και την ερευνητική δραστηριότητα που πραγματοποιείται σε αυτό.
Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ), ένα από τα μεγαλύτερα Ερευνητικά Κέντρα της χώρας, αξιοποιώντας τη μακρόχρονη διεπιστημονική και εκπαιδευτική του εμπειρία, ανταποκρίνεται στα σύγχρονα αιτήματα των νέων, διευρύνοντας το πεδίο των επιστημονικών τους αναζητήσεων. Στο πλαίσιο αυτό οργανώνει και το σχολικό έτος 2017-2018 την εκπαιδευτική δράση «Ερευνητικές Περιηγήσεις».

Η δράση απευθύνεται κυρίως σε μαθητές Λυκείου, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν τα Ινστιτούτα του ΕΙΕ και το ΕΚΤ, να εξοικειωθούν με τις προηγμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και υποδομές (Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας, Ινστιτούτο Θεωρητικής Φυσικής και Χημείας, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης), και να έρθουν σε επαφή με τους ερευνητές, τα εργαστήρια και την ερευνητική δραστηριότητα που πραγματοποιείται σε αυτό. Οι επισκέψεις οργανώνονται με στόχο τη διερευνητική μάθηση των μαθητών στους χώρους που καλλιεργείται η έρευνα, τη γνωριμία με το επάγγελμα και τον χώρο εργασίας του ερευνητή, τα εργαλεία της έρευνάς του και την παρακολούθηση πειραμάτων εν εξελίξει. Πέρα από την προφανή συμβολή σε θέματα διεύρυνσης της γνώσης και επαγγελματικού προσανατολισμού, η δράση αποσκοπεί στην προβολή της ελεύθερης κριτικής σκέψης ως θετικό πρότυπο αντίληψης της πραγματικότητας.

Stanley Hauerwas, Η πολιτική του Ευαγγελίου, (Μετάφραση-Επίμετρο: π. Ευάγγελος Γκανάς), Βιβλιοθήκη του Κηρύγματος 5, Άρτος Ζωής, Αθήνα 2017

Τα κηρύγματα του Στάνλεϋ Χάουεργουας, μεγάλου σύγχρονου Προτεστάντη θεολόγου, διαπνέονται βαθύτατα από την πεποίθηση ότι η θεολογία είναι κατά βάση «πρακτικός λόγος», ο οποίος αποσκοπεί στη διαμόρφωση ενός λαού που να είναι όντως βασίλειον ἱεράτευμα καί ἔθνος ἅγιον, ενός λαού πού θα αφηγείται τα γεγονότα της ιστορίας της σωτηρίας σε έναν κόσμο αμήχανο από τον επικρατούντα σχετικισμό. Ο λόγος που αυτός ο λαός του Θεού πρέπει να αναλάβει την ευθύνη τούτης της αφήγησης είναι ένας και μόνος: «Επειδή», σύμφωνα με τον τίτλο ενός κηρύγματος, «αυτό είναι η αλήθεια». Ο Stanley Hauerwas γεννήθηκε το 1940 στο Τέξας των ΗΠΑ. Σπούδασε θεολογία στο πανεπιστήμιο του Yale. Δίδαξε Χριστιανική Ηθική στα πανεπιστήμια Notre Dame και Duke. Έχει γράψει πάνω από σαράντα βιβλία και θεωρείται σήμερα ένας από τους θεολόγους με τη μεγαλύτερη επίδραση στον αγγλοσαξονικό χώρο. Η συνεισφορά του είναι σημαντική και στις τρεις κυριότερες εξελίξεις της θεολογίας τα τελευταία τριάντα χρόνια: μετα-φιλελευθερισμός, αφηγηματική θεολογία, ηθική των αρετών. Αντισυμβατικός και τολμηρός, εκφράζει μια γνήσια προφητική φωνή η οποία προτάσσει την ανάγκη η Εκκλησία να συνιστά με τη ζωή της μαρτυρία της Βασιλείας του Θεού πού έρχεται.

Πηγή: ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ

Θεολογικό περιοδικό Σύνθεσις (τόμος 5, τεύχος 1)

Περιεχόμενα

Mirjam Schambeck, Για ποιον λόγο οι μετανεωτερικές κοινωνίες δεν μπορούν να αρνηθούν το Μάθημα των Θρησκευτικών με συγκεκριμένη ερμηνευτική προοπτική: Θρησκειοπαιδαγωγική θεώρηση και παραδείγματα 1-19

Mirjam Schambeck, Θεολογικά Θέματα και η Διδακτική των Θρησκευτικών: Για ποιον λόγο το θεολογικό μοντέλο της Συσχέτισης (Συνάντησης) δεν έχει “ξοφλήσει” 20-40

Athanasios Stogiannidis, Το Μάθημα των Θρησκευτικών στη Δημόσια Εκπαίδευση: Ένα Μάθημα Θέσεων, Στοχασμού και Ερμηνείας 41-67

Emmanouil Chalkiadakis, The Patriarch of Alexandria Meletios Metaxakis and the Greek–Orthodox migration and mission in Africa 68-81

Alexandra Ntotsika, Αριστοτελικά νοήματα ή πράγματα; 82-87

Georgios Gaitanos, Πολιτική και Εκκλησία: Η στάση του Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ.κ. Μιχαήλ Κωνσταντινίδη στη διαχείριση των σχέσεων Εκκλησίας και Πολιτείας 88-128

Georgios Kounnousiis, Θρησκευτική Παιδεία : η ωφέλιμος αγωγή 129-139

Pavlos Serafeim, Ο κοσμικός παράγοντας στην εκλογή Οικουμενικών Πατριαρχών κατά τη νεότερη περίοδο της ιστορίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου (1830-1948) 140-150

Johann Hausreither, A Contribution to Prof. Larentzakis‘ book “The Orthodox Church” 151-157

Richard Janus, The Wittenberg-Constantinople Negotiations in the 16th and 17th Century. A Form of Early Ecumenical Dialogue? 158-161

Stylianos Tsompanidis, Ο Οικουμενικός Λόγος του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίου 162-187

Georgios Martzelos, Η συμβολή του καθηγ. Γρηγόρη Λαρεντζάκη κατά τη συζήτηση του ρωμαϊκού κειμένου για την προέλευση του Αγ. Πνεύματος στην ελληνική και τη λατινική παράδοση (Βιέννη 1998) 188-199

Stylianos Tsompanidis, “Επαινος για την αναγόρευση του κ. Γρηγορίου Λαρεντζάκη σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ. 193-201

Pablo Argarate, Αυστρία και Γκρατς: Ένα Επιτυχές Παράδειγμα Οικουμενικού Έργου 202-205

Βιβλιοκρισίες

Panayiotis Yfantis, Thekla Kuhnis Hertmann, Θεραπεία κάτω από σκιά. Θεραπείες στις εικόνες, θεραπεία από τις εικόνες 206-209

Μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο των άρθρων του περιοδικού εδώ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ - ΕΠΑΛ 2017


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ - ΕΠΑΛ 2017

Αρ.Πρωτ.Φ253.2/133316/Α5/04-08-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ,
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ - ΤΜΗΜΑ Α
email: t01ode2(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Κων/να Ντούτσου 2103442684
Ανδρέας Λάμπος 2103442702
Νταραγιάννης Γεώργιος 2103442696
Fax: 210-3442098

ΘΕΜΑ:
Α. Καθορισμός προγράμματος επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2017:
1. μαθημάτων Γενικών Λυκείων,
2. μαθημάτων ΕΠΑΛ γενικής παιδείας και ειδικότητας
3. ειδικών μαθημάτων των υποψηφίων για εισαγωγή στα οικεία τμήματα
Β. Ορισμός προθεσμίας υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της Φ.251/37802/Α5 (ΦΕΚ 698 Β΄/2016) «Διαδικασίες σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου, με το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που θεσπίστηκε με το Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».
3. Τις διατάξεις της Φ.151/27299 /Α5 (ΦΕΚ 545 Β΄/2017) Υ.Α. «Πρόσβαση αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ) σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές κατευθύνσεις Τμημάτων των Τ.Ε.Ι., ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπ/σης (ΑΣΤΕ), των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Σχολής Αστυφυλάκων, της Σχολής Πυροσβεστών, των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), και για ειδικό ποσοστό θέσεων 1% επί του αριθμού των θέσεων ανά Τμήμα σε τμήματα σχολών των Πανεπιστημίων».
4.Τις διατάξεις του άρθρου 5 της αριθμ. Φ.253/128314/Β6/29-11-2002 (ΦΕΚ 1538 Β΄) Υ.Α. «Ορισμός των τμημάτων και των σχολών των Πανεπιστημίων, των ΤΕΙ και των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων, των Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης για την εισαγωγή στα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες, τα αντίστοιχα ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για κάθε ένα από τα τμήματα και τις σχολές αυτές, τον τρόπο, τον τόπο και το χρόνο εξέτασης και βαθμολόγησης της εξέτασης στα ειδικά αυτά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4468/2017 (ΦΕΚ 61 Α΄).
6. Τις διατάξεις της αριθμ. 253.2/92419/Α5 (ΦΕΚ 1937 Β΄) Υ.Α «Καθορισμός οργάνωσης και τρόπου διεξαγωγής επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων μαθημάτων έτους 2017.»
5. Τις διατάξεις του ΠΔ 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α 1. Καθορίζουμε το πρόγραμμα διεξαγωγής των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων Γενικών Λυκείων έτους 2017, ως ακολούθως:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

ΗΜΕΡΑ
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΜΑΘΗΜΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
(Ο.Π.=ΟμάδαΠροσανατολισμού)
ΔΕΥΤΕΡΑ
4-9-2017
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΤΡΙΤΗ
5-9-2017
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 
Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ,
Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ
6-9-2017
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΦΥΣΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ
 
ΠΕΜΠΤΗ
7-9-2017
ΛΑΤΙΝΙΚΑ
ΧΗΜΕΙΑ
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
8-9-2017
ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗΣΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ
9-9-2017
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΓΕΝΙΚΗΣΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗΣΠΑΙΔΕΙΑΣ

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται για όλα τα μαθήματα η 16.00 μ.μ.

Η προσέλευση των υποψηφίων στις αίθουσες εξέτασης γίνεται 30 λεπτά τουλάχιστον πριν από την έναρξη των εξετάσεων.

Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος ορίζεται σε τρεις (3) ώρες.

Οι υποψήφιοι των εσπερινών λυκείων, ανεξαρτήτως της κατηγορίας με την οποία επέλεξαν να εξεταστούν στις εξετάσεις της τακτικής εξεταστικής περιόδου, συμμετέχουν στις επαναληπτικές εξετάσεις μαζί με τους υποψηφίους των ημερησίων λυκείων. Εξετάζονται στην ίδια ύλη και θέματα με τους υποψηφίους των ημερησίων λυκείων και διεκδικούν τις ίδιες με αυτούς θέσεις.

Α 2. Καθορίζουμε το πρόγραμμα των επαναληπτικών εξετάσεων των Ειδικών Μαθημάτων των υποψηφίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για εισαγωγή σε Σχολές και Τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα, ως ακολούθως:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2017 ΓΙΑ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ

ΗΜΕΡΑ
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΜΑΘΗΜΑ
ΩΡΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ
11-9-2017
ΑΓΓΛΙΚΑ
16.00μμ
ΤΡΙΤΗ
12-9-2017
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ
12.30μμ
ΤΕΤΑΡΤΗ
13-9-2017
ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
12.30μμ
ΠΕΜΠΤΗ
14-9-2017
ΓΑΛΛΙΚΑ
16.00μμ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
15-9-2017
ΑΡΜΟΝΙΑ
16.00μμ
ΣΑΒΒΑΤΟ
16-9-2017
ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ
ΙΣΠΑΝΙΚΑ
12.30μμ
16.30μμ
ΔΕΥΤΕΡΑ
18-9-2017
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
ΙΤΑΛΙΚΑ
12.30μμ
16.30μμ
Η ώρα έναρξης εξέτασης για όλα τα μαθήματα ορίζεται στον ως άνω πίνακα.
Η προσέλευση των υποψηφίων στις αίθουσες εξέτασης θα γίνεται 30 λεπτά τουλάχιστον πριν από την έναρξη των εξετάσεων.

Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος ορίζεται σε τρεις (3) ώρες, εκτός των μαθημάτων Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο για τα οποία ορίζεται σε έξι (6) ώρες και Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων για το οποίο ορίζονται είκοσι (20) λεπτά περίπου.

Ως προθεσμία διεξαγωγής επαναληπτικής Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων ΓΕΛ για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) ακαδ. έτους 2017-18 ορίζουμε το διάστημα από την Πέμπτη 14-9-2017 μέχρι και την Πέμπτη 21-9-2017.

Α 3. Καθορίζουμε το πρόγραμμα διεξαγωγής των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων ΕΠΑΛ μαθημάτων γενικής παιδείας και ειδικότητας έτους 2017, ως ακολούθως:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

ΗΜΕΡΑ
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΤΡΙΤΗ
19-9-2017
- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΝέαΕλληνική Γλώσσα)
ΤΕΤΑΡΤΗ
20-9-2017
- ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Άλγεβρα)
ΠΕΜΠΤΗ
21-9-2017
- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ
- ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Α.Ο.Δ.)
- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ
- ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
22-9-2017
- ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
- ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΩΝ
- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
23-9-2017
- ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΙΙ (ΜΕΚ II)
- ΑΡΧΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
- ΥΓΙΕΙΝΗ
- ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ
- ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Α.Ο.Θ.)
ΔΕΥΤΕΡΑ
25-9-2017
- ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
- ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
- ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ
- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΡΙΤΗ
26-9-2017
- ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
- ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ
- ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΙΙ
- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ
Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται για όλα τα μαθήματα η 16:00 μ.μ.

Η προσέλευση των υποψηφίων στις αίθουσες εξέτασης γίνεται 30 λεπτά τουλάχιστον πριν από την έναρξη των εξετάσεων.

Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες, εκτός από το μάθημα ειδικότητας: Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, για το οποίο η διάρκεια εξέτασης είναι τέσσερις (4) ώρες.

Οι υποψήφιοι των εσπερινών ΕΠΑΛ, ανεξαρτήτως της κατηγορίας με την οποία επέλεξαν να εξεταστούν στις εξετάσεις της τακτικής εξεταστικής περιόδου, συμμετέχουν στις επαναληπτικές εξετάσεις μαζί με τους υποψηφίους των ημερησίων ΕΠΑΛ. Εξετάζονται στην ίδια ύλη και θέματα με τους υποψηφίους των ημερησίων ΕΠΑΛ και διεκδικούν τις ίδιες με αυτούς θέσεις.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Σοφία Καυκοπούλου, Μουσική: επιστήμη, ψυχοθεραπεία, ψυχαγωγία

Δίχως άλλο, η μουσική αποτελεί μία κορυφαία έκφραση τής ανθρώπινης ψυχής. Θεωρείται η τελειότερη από τις καλές τέχνες, όπως ακριβώς τα μαθηματικά θεωρούνται η τελειότερη επιστήμη. Ο συνδετικός κρίκος λοιπόν ανάμεσα στα μαθηματικά και την μουσική, είναι η τελειότητα, που εκφράζεται μέσω τής μετρικής και τής απόδειξης. Όσον αφορά στην μουσική όμως, τα πράγματα είναι πιο συγκεχυμένα, καθώς πρόκειται για πολυδιάστατο φαινόμενο.

Ένα φαινόμενο που άπτεται τόσο επιστημονικού όσο και πνευματικού προβληματισμού, είναι η μουσική στη ζωή τού ανθρώπου. Αν μελετήσουμε, θα δούμε ότι στην μουσική έχουμε τόσο θεωρία όσο και πράξη. Έχουμε κανόνες, θεωρήματα, ιστορία, εξέλιξη, αλλά και πρακτική, σύνθεση, οργανογνωσία, τραγούδι. Έχουμε πλήθος μαθημάτων που χρειάζεται για να γίνει κάποιος μουσικός, αν μπορεί να γίνει, διότι ο όρος μουσική είναι ανεξάντλητη πηγή που ξεκινάει από μια κοινή αρχή, τα βασικά όπως λέμε, αλλά γνωρίζει πάμπολλες διακλαδώσεις σε δρόμους που είτε είναι παράλληλοι είτε εντελώς αντίθετοι.

Η μουσική για να προσεγγιστεί χρειάζεται επιστημονική συνέπεια. Αν μελετηθεί εκτενώς, θα δούμε ότι στην μουσική η μάθηση είναι πάντοτε διά βίου. Ωστόσο υπάρχει και το άλλο κομμάτι. Η έκφραση, το συναίσθημα, «το καλλιτεχνικόν» τού πράγματος. Είναι αυτό που την καθιστά τέχνη. Επιδρά στον ψυχισμό τού ανθρώπου τόσο έντονα, ώστε μπορεί να δημιουργήσει σε δευτερόλεπτα συναισθηματικές μεταβολές αξιοσημείωτες. Έχει την ικανότητα να ωριμάζει και να σχηματίζει την ανθρώπινη ψυχή, βοηθώντας την να ανέβει πνευματικά επίπεδα στο αέναο ταξείδι της.

Λένε, ότι η πρώτη επαφή ενός παιδιού που μαθαίνει μουσική με τα μαθηματικά, γίνεται όταν μάθει να διαχωρίζει τις αξίες των φθογγοσήμων και να μετράει στο ρυθμό που τού ζητείται κάθε φορά. Και εάν κρίνω από προσωπικά βιώματα, έτσι είναι. Αυτός είναι και ο πιο ευχάριστος τρόπος για να έλθει σε επαφή το παιδί με τον γύρω κόσμο, να νοιώθει τούς ήχους και θορύβους και να κατανοεί τον χρόνο που περνά.

Στην ψυχοσύνθεση τού ανθρώπου ο ρόλος τής μουσικής είναι καταλυτικός. Επιδρά με έναν …μυστήριο τρόπο που δεν είναι ίδιος για όλους. Αναλόγως με το πόσο δεκτικός είναι κάποιος απέναντι σε κάτι, η συμπεριφορά δεν είναι προκαθορισμένη. Όμως ακόμη και όταν το ίδιο άκουσμα έρχεται διαφορετικές χρονικές στιγμές στα αυτιά μας, ακόμη και αν δεν είναι σε διαφορετικό τονικό ύψος, ή με διαφορετική ενορχήστρωση και τότε η αντίδρασή μας μπορεί να είναι διαφορετική.

Ο άνθρωπος ως κατ’ εικόνα και ομοίωσιν Θεού, είναι ένα δημιούργημα με τεράστιες δυνατότητες και ένας εν πολλοίς ανεξερεύνητος ακόμη τόπος. Το πώς επιδρά η μουσική στον ψυχισμό μας είναι ένα ζήτημα με το οποίο πολλοί έχουν ασχοληθεί και άπτεται τής βιολογίας, τής ιατρικής και τής φυσικής επιστήμης. Εμείς, αισθανόμενοι την μουσική σαν έκφραση, σαν αλληλουχία ηχητικών κυμάτων που φέρνει στο αυτί μας μία μουσική φράση, αποκωδικοποιούμε το μήνυμα που μας δίνει.

Όταν από την άλλη, παράγουμε μουσική, τότε καλούμαστε να γίνουμε κι εμείς οι ίδιοι ένα μουσικό όργανο, να δώσουμε την έκφρασή μας και την προσωπική μας σφραγίδα σε αυτό που κάνουμε. Το μυστήριο αλλά και η μαγεία, έγκειται στο γεγονός πως ένα μουσικό κομμάτι, άλλα συναισθήματα προκαλεί στον δημιουργό του, άλλα στον ερμηνευτή, άλλα στον ακροατή!

Όπως διεφάνη στον τίτλο, η μουσική έχει άμεση σχέση με την ψυχή. Είτε ως ψυχοθεραπεία, είτε ως ψυχαγωγία, η ψυχοσωματική ολότητα τής ανθρώπινης ύπαρξης έχει ανάγκη από μια ανάταση, από μία απελευθέρωση και κάποιου είδους κάθαρση. Οπότε, όταν καταφέρει μία μουσική σύνθεση να περάσει κάποια μηνύματα και να υμνήσει σπουδαία ιδανικά, έστω και σε ένα μικρό ποσοστό, σπάζοντας την πολλάκις «κλειστή» ανθρώπινη ύπαρξη τότε θα πρέπει να παραδεχθούμε ότι πέτυχε τον σκοπό της.

Αναστάσιος Μαράς, Μαρτυρίες του Μ. Αθανασίου για τη Σύνοδο της Σαρδικής

Τετάρτη, 16 Αυγούστου 2017

Πανελλήνια Συνάντηση Θεολόγων: «Ορθόδοξη Εκκλησία και ταυτότητες στο σύγχρονο κόσμο»

Πανελλήνια Συνάντηση Θεολόγων
«Ορθόδοξη Εκκλησία και ταυτότητες στο σύγχρονο κόσμο»

Παρασκευή 6/10 έως Κυριακή 8/10/2017
Ελληνογαλλική Σχολή Ουρσουλινών
Ψυχάρη 10, 15401 Ν.Ψυχικό, Αθήνα


Ο Πανελλήνιος Θεολογικός Σύνδεσμος «ΚΑΙΡΟΣ για την αναβάθμιση της θρησκευτικής εκπαίδευσης» σας καλεί σε Πανελλήνια Συνάντηση Θεολόγων, από τις 6 έως 8 Οκτωβρίου 2017 στην Αθήνα, Ελληνογαλλική Σχολή Ουρσουλινών (Ψυχάρη 10, Ν.Ψυχικό) με σκοπό τη συνάντηση θεολόγων από όλα τα μέρη της Ελλάδας με θέμα:

Ορθόδοξη Εκκλησία και ταυτότητες στο σύγχρονο κόσμο

Πίσω από τη διαμάχη για τα Θρησκευτικά βρίσκεται ένας ευρύτερος φόβος μήπως σ’ έναν κόσμο ραγδαίων αλλαγών χάνεται η ταυτότητά μας: εθνική, πολιτιστική, θρησκευτική, κ.ά. μέσα σε μια παγκόσμια χοάνη. Από την Εκκλησία επιζητείται ν’ αποτελέσει ανάχωμα. Να οριοθετήσει με θεολογικό λόγο το «δικό μας» από το «ξένο», ακόμα και να προσωποποιήσει τη διαφορά ή ακόμη και να αποκλείσει την ετερότητα από μια «καθαρή» κοινωνία πιστών.
Είναι, όμως, αυτός ο ρόλος της Εκκλησίας; Είναι η ταυτότητα του Χριστιανού κάτι ανιστορικό και στατικό ή διαμορφώνεται διαρκώς μέσα από την παράδοση στην αγάπη του «ξένου» αποκαλυπτόμενου Θεού; Από την άλλη, είναι το σύγχρονο κράτος, η νεωτερικότητα ή και η ύστερη νεωτερικότητα εξ ορισμού ασύμβατα ή και αντίπαλα προς την ταυτότητα του Ορθόδοξου Χριστιανού; Κι ακόμα, πώς η Εκκλησία διαμορφώνει η ίδια την ταυτότητά της μέσα στη λειτουργία και τις δομές της; Πώς προσδιορίζεται ο χριστιανός στον σύγχρονο κόσμο των δικαιωμάτων, των φυλετικών ταυτοτήτων, της αντιπροσώπευσης;
Αυτά και άλλα ερωτήματα θα συζητηθούν στις στρογγυλές τράπεζες της Πανελλήνιας Συνάντησης Θεολόγων με επιστήμονες διεθνούς κύρους και θεολόγους από όλα τα μέρη της Ελλάδας. Τα συμπεράσματα των θεολογικών συζητήσεων θα ζυμωθούν και θα μετασχηματισθούν σε διδακτικές προτάσεις για τη σχολική τάξη, τις οποίες οι συνάδελφοι θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν στην πράξη στη διάρκεια των παιδαγωγικών εργαστηρίων της συνάντησης.

Γενική συμμετοχή ορίζεται σε 20 Ευρώ. Νέοι/αδιόριστοι θεολόγοι, νέοι ερευνητές, φοιτητές/τριες, 10 Ευρώ. Η τιμή περιλαμβάνει φάκελο Συνεδρίου, 3 ημέρες καφέδες και γεύμα τελευταίας ημέρας, συμμετοχή σε τρία εργαστήρια και βεβαίωση παρακολούθησης και συμμετοχής.
Οι εγγραφές γίνονται με κατάθεση χρημάτων στον λογαριασμό με αρ. 474002101064797 της ALPHABANK στον οποίο θα πρέπει να φαίνεται το όνομα του καταθέτη. Κατόπιν θα αποστέλλεται στην ηλ. διεύθυνση kairos.theologoi@gmail.com ειδοποίηση είτε με σαρωμένο αντίγραφο κατάθεσης ή με το όνομα και τον αριθμό καταθετηρίου. Οι εγγραφές αρχίζουν από 25 Αυγούστου. Μπορούν να γίνουν απευθείας στη Γραμματεία την ημέρα της έναρξης, αλλά στην περίπτωση αυτή θα κοστίζουν 25 και 13 ευρώ αντίστοιχα, γιατί θα χρειαστεί επανυπολογισμός των ομάδων στα παιδαγωγικά εργαστήρια.
Το ακριβές πρόγραμμα, οι περιγραφές των παιδαγωγικών εργαστηρίων και οδηγίες μετάβασης και παραμονής στην Αθήνα θα ανακοινωθούν σύντομα.


Οργάνωση: Πανελλήνιος Θεολογικός Σύνδεσμος ΚΑΙΡΟΣ

Αναθέσεις μαθημάτων όλων των τάξεων του Επαγγελματικού Λυκείου

Το χρονοδιάγραμμα (οδηγίες) για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2017-18

Οδηγίες και ταυτόχρονα χρονοδιάγραμμα για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2017-18, απέστειλε το υπουργείο Παιδείας προς τις Περιφερειακές και Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

“Για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, αναγκαία προϋπόθεση, είναι η ολοκλήρωση των τοποθετήσεων όλων των μονίμων εκπαιδευτικών και στη συνέχεια η πρόσληψη του αναγκαίου αριθμού αναπληρωτών” τονίζει το υπουργείο Παιδείας στο σχετικό έγγραφο το οποίο υπογράφει ο Αναποληρωτής Γενικός Γραμματέας Γιώργος Αγγελόπουλος, ενώ δίνει τις ακόλουθες οδιγίες:

Α. Τα υπηρεσιακά συμβούλια ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ πρέπει να συνεδριάσουν από 28/8/2017 έως 31/8/2017, προκειμένου να ανακοινωθούν τα κενά με βάση τον καθορισμό τμημάτων του Ιουνίου και η τοποθέτηση σε αυτά των εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση, έχουν αποσπαστεί, κλπ.,

Β. Την 1/9/2017 πραγματοποιούνται οι συνεδριάσεις των συλλόγων διδασκόντων των σχολείων για την κατανομή των τμημάτων και την ανάθεση μαθημάτων καθώς και τη διαπίστωση των κενών και των λειτουργικών υπεραριθμιών-πλεονασμάτων, τα οποία αποστέλλουν αυθημερόν στα υπηρεσιακά συμβούλια. Ακολούθως, την ίδια μέρα, συνεδριάζουν τα υπηρεσιακά συμβούλια ΠΥΣΠΕ/ ΠΥΣΔΕ για την εκτίμηση των κενών και των πλεονασμάτων.

Γ.Εφόσον κρίνεται απαραίτητο, πραγματοποιούνται οι κοινές συνεδριάσεις των ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ, προκειμένου να αποφανθούν για τη συμπλήρωση του διδακτικού ωραρίου του συνόλου των κοινών ειδικοτήτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Προσθήκη λεζάντας
Το υπουργείο Παιδείας υπενθυμίζει ότι η συμπλήρωση του διδακτικού ωραρίου πραγματοποιείται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης 6 της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4203/2013 (Α΄ 235), όπως αντικαταστάθηκε με την περ. α΄ της παρ. 5 του άρθρου 33 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 46 του ν. 4415/2016 (Α’ 159).

Οι κοινές συνεδριάσεις συγκαλούνται από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης 6 της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4203/2013 (Α΄ 235), όπως αντικαταστάθηκε με την περ. α΄ της παρ. 5 του άρθρου 33 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) και των άρθρων 13-15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας ν.2690/1999 (Α’ 45).

Δ. Στις 4/9/2017 και έως τις 13:00 το ηλεκτρονικό σύστημα θα είναι ανοικτό για την καταχώρηση των λειτουργικών κενών ανά ειδικότητα από τους Διευθυντές Εκπαίδευσης, ενώ από τις 13:00 έως τις 17:00 θα είναι ανοικτό για την οριστικοποίηση των λειτουργικών κενών από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης.

Από την 1/9 μέχρι τις 8/9 ολοκληρώνονται, από τα Υπηρεσιακά Συμβούλια, οι τοποθετήσεις μονίμων εκπαιδευτικών που δεν έχουν ακόμα τοποθετηθεί σε κενάπου έχουν επικαιροποιηθεί από τις συνεδριάσεις των συλλόγων διδασκόντων και των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Τέλος το υπουργείο Παιδείας σημειώνει ότι για την κάλυψη λειτουργικών κενών στις ΣΜΕΑΕ, στα Τμήματα Ένταξης και στα προγράμματα Παράλληλης Στήριξης ακολουθούνται οι οδηγίες της αριθμ. 163629/ΓΔ4/04-10-2016 εγκυκλίου με θέμα: «Διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή του άρθρου 48, του ν.4415/2016 (Α΄159)».

Πηγή: ESOS

Παρασκευή, 11 Αυγούστου 2017

Φαρμακευτική αγωγή μαθητών εντός σχολικού ωραρίου

Σε έκτακτα σοβαρά ιατρικά περιστατικά μαθητών, οι Δ/ντές οφείλουν μόνο να καλούν το ΕΚΑΒ (166) για διακομιδή του μαθητή, ενώ ταυτόχρονα ενημερώνουν τους γονείς τους.

1. Οι εκπαιδευτικοί δεν υποχρεούνται να έχουν τις απαραίτητες ιατρικές ή φαρμακευτικές γνώσεις, ώστε να συνεισφέρουν με εξειδικευμένες πράξεις (χορήγηση φαρμάκου από το στόμα, ή σε ενέσιμη μορφή) σε ειδικού τύπου ασθένειες των μαθητών (εφηβικός ζαχαρώδης διαβήτης, επιληπτικές κρίσεις κ.ά) αλλά και σε εποχιακές ιώσεις.

2. Αυτό δεν αποκλείει την υποχρέωση του εκπαιδευτικού να παρέχει τις στοιχειώδεις πρώτες βοήθειες στους μαθητές του σχολείου του.

Τα παραπάνω ορίζει παλαιότερο έγγραφο του υπουργείου Παιδείας το οποίο εξακολουθεί να ισχύει, ενώ δίνονται οι ακόλουθες οδηγίες:

Α. Για το λόγο αυτό, σε περιπτώσεις που απαιτείται φαρμακευτική αγωγή, οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών, οφείλουν να αιτούνται την άδεια των Διευθντών της σχολικής μονάδας προκειμένου να εισέρχονται οι ίδιοι, ή άλλο πρόσωπο το οποίο θα υποδείξουν σχετικά, στο χώρο του σχολείου, ώστε να τη χορηγήσουν.

Β. Σε έκτακτα σοβαρά ιατρικά περιστατικά μαθητών, οι Δ/ντές οφείλουν μόνο να καλούν το ΕΚΑΒ (166) για διακομιδή του μαθητή, ενώ ταυτόχρονα ενημερώνουν τους γονείς του.